Utlover dusør på Munch-litografi

Forsikringsselskapet som representerer eieren av «Syk pike», som har forsvunnet fra en adresse i Oslo, har utlovet en dusør på opptil 500.000 kroner hvis noen har opplysninger som fører til at litografiet kommer trygt tilbake til eieren.

"Syk pike"
Foto: Politiet