Hopp til innhold

Ulven får leve

Ulven som drepte over 30 sau i Ytre Enebakk forrige uke får leve. Det har Fylkesmannen i Oslo og Akershus bestemt.

Sau tatt av ulv

MÅTTE BØTE MED LIVET: Disse sauene ble tatt av en ulv i Ytre Enebakk. Nå har Fylkesmannen i Oslo og Akershus avslått søknaden om å få felle ulven.

Foto: Charlotte Oliversen / NRK

Ved to anledninger har ulv angrepet sau på innmark i Enebakk kommune. Sauene har gått på inngjerdet innmarksbeite, og ved den ene besetningen var det et ulvegjerde. Forrige helg kom ulven seg inn på beitet til Kjepperud gård i Ytre Enebakk, og drepte over 30 sauer.

I etterkant har flere grunneiere i området bedt om å få lov til å felle ulven.

Ulven har prioritet

Fredag ga Fylkesmannen i Oslo og Akershus avslag på søknaden. De begrunner avslaget med blant annet at Østmarka ligger innenfor ulvesonen.

– I disse områdene har ulven et sterkt vern. Her er det rovdyrene som har prioritet, og derfor er terskelen for å få fellingstillatelse høy, sier rådgiver i miljøvernavdelingen, Christian Hillmann.

I tillegg legger Fylkesmannen vekt på at bestandsmålet på tre årlige ynglinger av ulv innenfor ulveområdet ikke ble nådd i 2014.

– I fjor ble det bare registrert to helnorske familiegrupper. Det er første gang på fem, år at bestandsmålet ikke nådd i Norge, forteller Hillmann.

Bekymret for bøndene

Leder av bondelaget i Enebakk, Elin Slette, frykter for framtida til husdyrbøndene etter at fylkesmannen i dag sa nei til fellingstillatelse. Hun mener det vil være vanskelig å drive med dyr i nærheten av Østmarka.

– Når det ikke er sau igjen, så vil den gå på større dyr, tror Slette.

Gjerde var godt nok

Onsdag var viltforvalter Asle Stokkereit fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus på Kjepperud i Enebakk for å undersøke hvordan ulven kan ha kommet seg inn på saueflokkens beiteområder.

Under befaringen undersøkte viltforvalteren blant annet gjerdet rundt beitet på gården, og konkluderte med at gjerdet var godt gjennomført.

Christian Hillmann sier at det er viktig at sauebønder passer på at gjerdene de har er gode nok.

Gjerdene de hadde i Enebakk var gode nok, men likevel kom ulven seg inn til sauene. Hva skal man gjøre da?

– Det er jo først og fremst svært beklagelig at dette skjedde. Man forventer jo at gjerdene som holder god nok standard skal være beskyttelse nok. Det kan jo hende at man bør utarbeide en ny standard for rovdyrgjerder, men da er det i så fall en oppgave for miljødirektoratet, sier Hillmann.