Ulvejakt på trappene i Sverige

Den svenske regjeringen vurderer å åpne for lisensjakt på ulv og jerv.

Ulv

Den svenske regjeringen vurderer lisensjakt på ulv.

Foto: Scanpix

Den svenske regjeringen vurderer muligheten for en begrenset lisensjakt på ulv utover den jakt som allerede tillates for å ta ut spesielle skadedyr.

Det melder Sveriges Radio .

Forslag skal være klart innen midten av februar

Svenske jegere og lokalpolitikere har forlangt at ulvestammen skal skytes ned allerede i vinter.

Miljøminister Andreas Carlgren har tidligere avvist at det kan bli aktuelt med lisensjakt.

Men nå er det foreløpige målet om en bestand på 200 dyr nådd i Sverige, og dermed har regjeringen revurdert saken.

– Jeg vil se en mulighet til begrenset og strengt kontollert lisensjakt på ulv. Jeg vil ikke se en ukontrollert tilvekst i ulvestammen, og jeg vil at mennesker som bor rundt omkring i landet skal kunne føle seg trygge, sier Carlgren til SR.

Kan bli lisensjakt også på jerv

Det svenske naturvårdsverket har fått i oppdrag å utarbeide et forslag til lisensjakt innen midten av februar.

Det kan også bli lisensjakt på jerv, siden bestandsmålet er nådd også for jerven. Det er cirka 490 jerver i Sverige i dag.

Riksdagsmann Kenneth Johansson fra Dalarna er fornøyd med vedtaket.

- Det er veldig bra at man fra regjeringens side har lyttet og tar på alvor den uro som finnes blant folk som bor i de svenske skogene, ikke minst i Dalarna, sier Johansson til SR.

Skal se på genetisk variasjon

Naturvårdsverket skal nå utrede hvilke kriterier som eventuelt skal gjelde for en lisensjakt på ulv og jerv.

Det har også fått i oppdrag å foreslå hvordan den genetiske variasjonen hos ulvene i Sverige kan økes, siden den svenske ulvestammen er sterkt preget av innavl.