Trafikkforsker: – Dropp E18, øk heller bompengene

Om få år starter utbyggingen av E18 gjennom Bærum og Asker, men trafikkforsker mener hele prosjektet er dårlig og bør stoppes.

Kø E18 Bærum trafikk

INGEN ENDRINGER: Trafikkforsker Lasse Fridstrøm foreslår å beholde E18 som den er og heller skru opp bomprisen som en prøveordning.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Nye E18 skal få seks felt og egne veier for bussene. Regningen på 40 milliarder kroner sender politikerne til bilistene – som må belage seg på å betale 118 kroner i bompenger tur retur Oslo–Asker.

I desember feide stortingsflertallet til side alle motforestillinger mot den nye veien.

Instituttsjef ved Tøi, Lasse Fridstrøm.

Trafikkforsker Lasse Fridstrøm mener det er meningsløst å bygge ny E18 til 40 milliarder kroner.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Nå møter likevel veiutbyggingen motstand fra forskerhold.

Lasse Fridstrøm er tidligere sjef på Transportøkonomisk Institutt TØI, men presiserer at han denne gangen snakker på vegne av seg selv, som erfaren trafikkforsker.

– Ny E18 gjennom Asker og Bærum er et dårlig prosjekt og bør stoppes.

Ved å bygge ut E18 frykter han at køene fra Asker til Lysaker flyttes inn i Oslo, og vil skape kork gjennom og rundt sentrum.

– Dermed vil man også ødelegge investeringene fra Oslopakke 1, sier Fridstrøm.

– Øk bompengene

I stedet for å bygge den nye veien, anbefaler Fridstrøm å øke bompengene kraftig allerede på dagens vei.

– Hvis det er vilje til å ta 118 kroner i bompenger, så er det alt man trenger å gjøre. Med de bompengene ville køen på E18 nærmest forsvinne, hevder han, og sier at da vil en utbygging til 30–40 milliarder kroner framstå som helt meningsløs.

– Istedenfor å tilpasse kapasiteten til etterspørselen kan man gjøre akkurat motsatt, foreslår trafikkforskeren.

Dårlig mottakelse

kvinne

Tove Corneliussen kjører stadig mellom Bærum og Oslo fordi hun har barnebarn i hovedstaden.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det er grusomt, det går ikke an, er første reaksjon fra Tove Corneliussen som er innom bensinstasjonen på Høvik. Hun liker forskerens anbefaling svært dårlig.

Nå har hun akkurat vært i Oslo og hentet barnebarn. Det blir for dyrt for henne å kjøre frem og tilbake hvis det blir 118 kroner i bompenger.

Mann

Thomas Jahren mener det blir bare tull hvis man skal sette opp bompengene på E18.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Bilist Thomas Jahren mener kollektivtilbudet er altfor dårlig til å være et alternativ for bilister.

Men trafikkforsker Lasse Fridstrøm har et svar på dette også.

– Da kan man jo bruke bompengene på å styrke kollektivtrafikken. Det er et columbi egg, sier han fornøyd.