Hvorfor ligger tordivelen på ryggen på turstien?

Du kan se dem på skogsstier nå; små sorte biller som ligger på ryggen. Det er utslitte tordivler som går over ende etter sommerens ryddejobb i skogen.

Tordivel på ryggen

En liten skogtordivel har havnet på ryggen på en turvei. Den får ikke snudd seg så lenge det ikke er noe å ta tak i.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Tordivelen lever bare én sommer. Og når høsten er her, nærmer livet seg slutten for den blåsorte billen.

I likhet med mennesker, blir tordivelen dårlig til bens når den blir gammel.

Og den har ekstra grunn til det, fordi den har jobbet hardt med de seks beina hele livet, det vil si to-tre måneder.

Arbeidet har bestått i å grave ned møkk, råtne sopprester og annet organisk materiale.

Rune Aae

Biolog ved Høgskolen i Østfold, Rune Aae, kaller tordivelen skogens renovatør. En av flere arter som sørger for å frakte møkk ned i jorda.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Den er skogens renovatør! Den er god på å grave, og å fly. Men til slutt blir beina stive og medtatte, og den er svakere, forteller biolog Rune Aae ved Høgskolen i Østfold.

I tillegg har tordivelen en ganske rund kropp. Dermed er det virkelig fare på ferde dersom bena svikter akkurat når den forsøker å krysse en sti der det er lite å ta tak i for en snuoperasjon.

– Den velter, og prøver å snu seg tilbake. Men ofte nytter det ikke.

En yngre bille ville greid det, men nå blir den liggende. Døende, opp ned, rett for øynene på oss turgåere.

Skogens vaktmestere

Tordivelen er en av mange billearter og andre insekter som renoverer skogen for dyremøkk og annet biologisk materiale, og noen arter fjerner og graver ned døde dyr også.

Billene er den mest tallrike av alle insektartene vi har, med 3.600 arter bare i Norge, og 400.000 i verden.

Skogen ville sett annerledes ut hvis ingen tok ryddejobben, sier bevaringsbiolog Anne Sverdrup-Thygeson ved NMBU.

– Uten billene hadde naturen vært mye brunere!

Hun har skrevet flere bøker om insekter, og vil gi billene honnør for renovasjonsjobben de gjør.

Anne Sverdrup-Thygeson er ute med sakprosaboka "På naturens skuldre. Hvordan ti millioner arter redder livet ditt", høsten 2020.

Professor i bevaringsbiologi ved NMBU, Anne Sverdrup-Thygeson, mener billene fortjener honnør for jobben de gjør i naturen.

Foto: Sturlason/Kagge Forlag

– Tordivelen lager lange ganger under møkka som ligger i skogen, og frakter den ned dit. Lengst nede tapetserer den «barnerommet» med møkk, slik at eggene den legger får næring, forklarer hun.

Navnet tordivel kommer fra norrønt, og betyr rett og slett møkk- eller gjødselbille.

Billen har også gitt navn til en kjent ungdomsbok, som ble kåret til tidenes hørespillserie i NRK for noen år siden, nemlig «Tordivelen flyr i skumringen».

Eldreomsorg for tordivelen

Selv om det kanskje ikke hjelper så lenge, så kan vi gjøre noe for å gi en havarert tordivel en ny sjanse på sine siste dager.

– Forsøk gjerne å flytte den ut i terrenget så den får noe ta tak i, anbefaler Rune Aae.

Det kan gjøres med et høstblad, som man bruker til å løfte tordivelen ut i terrenget ved siden av stien med. Da vil den traske videre, og kanskje greie seg bedre dersom uhellet igjen skulle være ute.

Tordivel

På rett kjøl igjen. En tordivel går videre etter å ha blitt løftet ut fra sand og stein på stien ved siden av. Men den har uansett ikke så lenge igjen å leve nå.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK