Hopp til innhold

Vil hindre insektdød – slukker lysene på E18

Fra 1. april til 15. oktober slukker Statens vegvesen lyset om natta på fire veistrekninger. Målet er å skåne insektene.

ubiWbBriLXI

INSEKTER LANGS VEIEN: En frontrute på en bil med flekker fra insekter som har truffet bilruta i fart.

Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Om våren våkner insektene til liv etter vinterens dvale. Flesteparten svirrer rundt på nattetid.

Selv om vi mennesker sover, står lysene på langs veiene.

Lysene gjør at mange av insektene dør en sakte død.

– Lysforurensning har store negative effekter på naturen og særlig for insekter, sier Erling Fjeldaas, rådgiver i Klima- og miljøsektoren hos Statens vegvesen.

Erling Fjeldaas, jurist

NATTSLUKKING: Erling Fjeldaas i Statens vegvesen mener at mennesker som er dagaktive glemmer artene som er aktive om natta.

Foto: privat

Grunnen er at insektene får navigasjonsproblemer når det er mye lys. De ender opp med å svirre rundt lampene til de dør av utmattelse eller blir spist av andre dyr og insekter.

Nå vil Vegvesenet hindre insektdøden. Fra 1. april til 15. oktober skrur de av lysene langs fire veistrekninger i nattetimene.

Hva synes du om at lysene skal slukkes for å redde insektene?

Mener det er forsvarlig

Lysslukkingen er et pilotprosjekt i samarbeid med Vestfold fylkeskommune. De fire utvalgte veistrekningene berører fire ulike fylker – Telemark, Innlandet, Agder og Vestfold:

  • E18 Sannidal – Østerholt sør i Telemark
  • Rv15 Bismo sentrum – Storøye i Skjåk kommune i Innlandet
  • R9 Homstean – Skarpengland i Vennesla i Agder
  • Fv2962 Sky-krysset – Gamle Solum kontrollstasjon i Larvik

Fjeldaas sier at disse strekningene er valgt på grunn av lite trafikk.

Lysene vil bli slukket fra midnatt til klokka 05.00.

Slukker lysene på E18

Vegvesenet innfører tiltak for å øke kunnskapen om veibelysningens effekter på naturen: – Veilys er en av de tingene som forurenser mest, sier Erling Fjeldaas.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det lite trafikk i den tidsperioden, og derfor mener vi at det er forsvarlig å slukke lysene, sier Fjeldaas.

Likevel innrømmer han at tiltaket vil ha en viss negativ effekt på den enkelte trafikant som kjører de mørke strekningene, men han mener at de positive sidene veier tyngst.

Frykter ville dyr langs veien

Mener det ikke vil ha store effekter

Magne Flåten jobber i Sabima og er ekspert på insekter. Han synes at det bra at Vegvesenet tar hensyn til naturen.

– Insektene orienterer seg etter månen. Når det mye lys rundt dem, kan de forveksle det med månen, sier han.

Insektene vil da endre kursen etter veilysene i stedet for etter månen eller stjernene. Det fører til at de flyr i sirkler rundt lampene. Dette kalles støvsugereffekten.

Magne Flåten med en sliten åkerhumle i hånden

Insektekspert Magne Flåten er i utgangspunktet positiv til lysprosjektet, men mener det burde ha vært innført tidligere.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Likevel mener Flåten at lysprosjektet ikke nødvendigvis vil ha de store effektene.

– De fleste av veilysene i landet er byttet ut med LED-lamper. Insektene trekkes ikke like mye mot disse lampene. Lampene vi hadde før sendte ut et ultrafiolett lys som påvirket insektene negativt, forklarer han.

Han mener derfor at tiltaket ville ha vært mer positivt dersom det ble innført tidligere.

En stor sverm med mygg. Bildet er tatt 11. juni 2021, ved Orkelsjøen i Oppdal

En sverm av mygg.

Foto: Linda Bjoergan

Håper flest er positive

Statens vegvepsene håper at folk flest vil være positive til prosjektet.

– Vi har forståelse for at mørke veier vil være uvant for de få trafikantene som kjører de strekningene, men håper jo at de fleste synes det er fint at vi tar hensyn til de artene som er aktive om natta, sier Fjeldaas.

Etter prosjektet vil Vegvesenet vurdere effekten av tiltaket. Kanskje vil nattslukkingen bli en årlig tradisjon.