Hopp til innhold

Taxitjenesten Uber kan få kjøre igjen

Regjeringen vil ikke ha tak på antall drosjeløyver og ingen vil bli tvunget til å tilhøre en drosjesentral. Det fører til at delingstjenester som Uber og Lyft kan få kjøre på norske veier igjen.

UBER-GERMANY/INJUNCTION An illustration picture shows the logo of car-sharing service app Uber on a smartphone next to the picture of an official German taxi sign

PÅ VEI TILBAKE: Uber kan komme tilbake for fullt med regjeringens nye forslag til drosjeregler.

Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Onsdag la regjeringen frem et forslag om å fjerne taket på antallet drosjeløyver og flytter samtidig kravet om kompetanse til drosjesjåføren. Det kan føre til at Uber får satt hjulene i gang igjen på norsk jord.

– Drosjebransjen taper omsetning. Det skyldes at forbrukerne finner andre tjenester de heller velger enn drosjenæringen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), til NRK.

Jon Georg Dale (Frp) i Vandrehallen på Stortinget

FOR DYRT: Samferdselsminister Jon Georg Dale mener at høye taxipriser er grunnen til at drosjebransjen taper omsetning.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han mener dette skyldes for høye priser for en taxitur.

– Jeg tror det handler om at det er for høy pris for å ta en kort tur med drosje og det er en ubalanse mellom når drosjene er tilgjengelige og når de er etterspurt. Derfor må vi åpne markedet, slik at vi får bedre sammenheng mellom tilbud og etterspørsel, sier Dale.

Negative til økt konkurranse

Taxibransjen selv er skeptiske til liberalisering av næringen. Direktør i Norges Taxiforbund mener dette kommer til å føre til overetablering i de største byene.

Norge taxiforbund

HØYERE KOSTNADER: Direktør i Norges Taxiforbund mener at liberalisering av taxinæring vil føre til overetablering i de største byene.

Foto: NRK

– Det betyr at det kommer mange nye aktører ut i markedet, uten at markedet vokser tilsvarende, sier Roar Refseth, direktør i Norges Taxiforbund, til NRK.

Ifølge han vil ikke økt konkurranse gi kundene lavere priser.

– Det har fungert sånn i alle markeder. Når det kommer enda flere aktører som skal tilby det her, så står de lengre og venter. Det driver dessverre kostnadene opp og ikke ned. Forskning viser at det fungerer sånn, men det har regjeringen valgt å se bort fra, sier Refseth.

Jon Georg Dale er uenig i at liberaliseringen vil virke negativt for taxinæringen.

– Jeg tror konkurranse hjelper i drosjemarkedet, slik som de hjelper i veldig mange andre markeder. Nå reduserer vi etableringshindringer, samtidig som vi tar vare på kompetansekravene i drosjenæringen, sier han.

Tryggere for kunder

Forbrukerrådet er positive til forslaget som legges frem.

– Hver fjerde nordmann føler seg utrygge i taxi og mange opplever at det ikke har vært en profesjonell nok tjeneste, sier Inger Lise Blyverket direktør i Forbrukerrådet.

Inger Lise Blyverket

POSITIV: Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet sier at det nye forslaget vil føre til at passasjerene føler seg tryggere i taxi.

Foto: John Trygve Tollefsen

Forbrukerrådet mener forslaget regjeringen legger frem langt på vei vil bidra til et tryggere og mer profesjonelt taximarked enn det vi har i dag.

Regjeringen skal få på plass en ordning slik at passasjerer lettere kan få vite identiteten på sjåfør, registreringsnummeret på bilen og få loggført turen på mobilen.

– Skjerpede krav til taxien betyr at man må ta vare på loggen fra turen i 60 dager. Dette gir politiet en bedre mulighet til å etterforske en sak dersom det er sånn at turen ender med en anmeldelse, sier direktøren.

Uber tilbake

Delingstjenesten Uber pop ble satt på vent i 2017. Da begrunnet selskapet det med at det var mangel på et tydelig lovverk i Norge.

Uber hadde inntil da operert ulovlig og fikk en bot på fem millioner kroner for brudd på yrkestransportloven. 194 sjåfører ble anmeldt for ulovlig taxikjøring.

Endringene som foreslås onsdag kommer som en reaksjon på en uttalelse fra ESA, som mener nåværende regelverk er strid med EØS-avtalen og hindrer fri konkurranse.

De nye reglene skal etter planen tre i kraft 1. juli 2020.