Hopp til innhold

Sykehjem har brutt loven 700 ganger for å sikre forsvarlig helsehjelp

Ansatte ved de kommunale sykehjemmene i Oslo jobber opptil 17,5 timer i strekk og har for lite fri mellom vaktene. Det må til for å sikre forsvarlig bemanning, ifølge avdelingsledere.

Madsrudhjemmet

MADSERUDHJEMMET: 1. august 2019. En ansatt måtte jobbe 13 timer og 45 minutter i strekk. Kommentaren er hentet fra datasystemet hvor avdelingslederen forklarer hvorfor arbeidsmiljøloven brytes.

Foto: Vegar Erstad / NRK

NRK har i høst avdekket over 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune de siste årene.

Det er lovens krav til hviletid, helgefri og regler for overtid som er brutt. Etaten med flest lovbrudd er Sykehjemsetaten.

NRK har fått innsyn i og analysert alle – totalt 3219 – brudd ved sykehjemmene i Oslo fra januar til august i år.

Dette er noen av funnene:

  • 699 ganger er loven brutt med begrunnelsen nødvendig for å gi forsvarlig helsehjelp.
  • 453 ganger har ansatte fått for lite hviletid.
  • 284 ganger har ansatte jobbet mer enn 13 timer per dag. Dette er lovens ordinære grense for overtid.
  • 21 lovbrudd skyldes at man ellers ikke hadde hatt noen til å sitte ved døende pasienter.
  • Ansatte har jobbet opptil 17,5 timer i strekk.
  • Enkelte har hatt under 6,5 timer hvile mellom vakter.

Se oversikt over kategorier brudd nederst i saken.

Ryen helsehus har flest forsvarlighetsbrudd

16. mai 2019. Sykepleier jobber 15 timer og 15 minutter i strekk. Lovens grense er 13 timer uten dispensasjon.

NRK møter fire sykepleiere på Ryen helsehus. De erfarer ofte at når en sykepleier er borte, setter man inn en helsefagarbeider.

– Men siden det er sykepleiere som har det faglige ansvaret og gir medisiner, blir det mye mer å gjøre for oss som er på jobb, sier Gunn Marie Berge.

– Hva blir konsekvensen?

– Det blir knapt tid til samtaler med pasienter og pårørende. Gå-trening må kanskje droppes. Andre pasienter må vente lenger på å få stelt sårene sine.

LES OGSÅ: Helsebyråden skal granskes etter brudd på arbeidsmiljøloven

Helsehuset har brutt loven 329 ganger fra januar til august. 174 brudd forklares som nødvendige for å sikre forsvarlig drift.

Direktør i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann, sier forsvarlighet som begrunnelse «bare er et begrep som blir brukt».

Dette er fordi Sykehjemsetaten vil at institusjonene begrunner bruddet på arbeidsmiljøloven.

– Dette er mer en frase som skrives i kommentarfeltet når man registrerer brudd. Det er ikke noe som har betydning for hvordan det er, sier han.

Jagmann sier at alle 500.000 årlige vakter på kommunale sykehjem handler om å sikre forsvarlig helsehjelp til alvorlige syke pasienter. Ikke kun de vaktene som har ført til brudd, sier han.

Sykepleierne ved Ryen helsehus har flere ganger blitt igjen etter ordinær arbeidstid fordi det er altfor få på neste skift.

– Vi hjelper hverandre og tar i et ekstra tak når det er behov, sier Sharon Dano.

Sykepleiere på Ryen Helsehus

SYKEPLEIERE: (f.v.) Sharon Dano, Snezana Sisic, Gunn Marie Berge og Linn Brådland arbeider ved Ryen helsehus. Dette sykehjemmet har flest ganger i år oppgitt forsvarlig drift som årsak til at loven brytes.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Lav bemanning i helgene

Lederen ved Ryen helsehus, institusjonssjef Johnny Jakobsen, trakk seg fra intervjuet med NRK.

Han ba heller direktør i Sykehjemsetaten, Helge Jagmann, om å svare.

– De fleste bruddene er utløst av at de ansatte arbeider for mange søndager på rad. Dette skyldes at den faste bemanningen er for lav i helgene, sier Jagmann.

Etatsdirektøren ser alvorlig på bruddene. Han sier Ryen helsehus jobber systematisk med å redusere dem.

– Men det har vært mange akuttsituasjoner og mye sykdom, som nok har vært ganske stressende her, sier Jagmann.

Akerselva sykehjem har flest brudd

12. januar 2019. Ansatt jobbet 14 timer i strekk. Lovens grense er 13 timer uten dispensasjon.

Akerselva har flest brudd blant de kommunale sykehjemmene. Hele 497 brudd er registrert i årets første åtte måneder.

145 av dem er forsvarlighetsbrudd.

– Dette er ikke greit. Vi jobber spesielt med Akerselva, og har gjort det lenge, sier direktør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

– Her er det svært dårlige og krevende pasienter. Det er veldig mange spesialplasser og ansatte med spesialkompetanse. Disse er vanskelig å erstatte ved fravær.

Jagmann svarer også for dette sykehjemmet, etter at institusjonssjef Merete Helland trakk seg fra intervjuet med NRK.

– Vi ser at det finnes alvorlige brudd, som at ansatte har for lite fri i løpet av en uke. Det følger vi opp.

Sykehjemmet har langtidsplasser, demente og pasienter med psykiatri- og atferdsproblemer.

STOVNERSKOGEN SYKEHJEM: 17. januar 2019. En ansatt får kun syv timer fri før ny vakt. Ifølge loven skulle det vært 11 timer.

Økt risiko for ulykker

NRK har spurt Arbeidstilsynet hva de mener om at enkelte har jobbet hele 17,5 timer i strekk på sykehjemmene.

– Som et generelt utgangspunkt vil en arbeidstid over åtte timer gi en økt risiko for ulykker med rundt 50 prosent. Arbeidstid over tolv timer gir en økt risiko på rundt 100 prosent, sier avdelingsleder Jens Erik Romslo.

Han vil ikke kommentere konkrete brudd i NRKs analyse.

Artikkelen fortsetter under grafen.

Avviser uforsvarlig drift

På tross av at avdelingsledere 699 ganger har brukt forsvarlighet som forklaring på hvorfor loven brytes, avviser etatsdirektøren at sykehjemmene drives uforsvarlig.

– Vi skulle gjerne hatt bedre bemanning for å øke kvaliteten, men vi driver forsvarlig. Brudd oppstår på grunn av måten vi har organisert arbeidstiden på, heller enn at det er for få folk, sier Jagmann.

Helge Jagmann, etatsdirektør i sykehjemsetaten

SYKEHJEMSSJEFEN: Helge Jagmann, direktør i Sykehjemsetaten, avviser at de kommunale sykehjemmene drives uforsvarlig.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK