Starter bygging av politiets nye beredskapssenter

Grunneierne av tomten på Taraldrud i Ski, der politiet skal bygge sitt nye nasjonale beredskapssenter, har delvis kommet til enighet med Justisdepartementet.

Nye beredskapssenteret på Taraldrud

TARALDRUD: Politiets nasjonale beredskapssenter skal ligge på Taraldrud i Ski kommune. Det skal etter planen være ferdig i 2020.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

– Dette er en fantastisk dag. Vi kan endelig starte med å bygge et beredskapssenter som skal være med på å gjøre hele Norge tryggere i fremtiden, sier beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Hun er svært tilfreds med å kunne ta det første spadetaket i dag på veien mot det som skal bli politiets nye beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Det er beredskapstroppen, bombegruppa, krise- og gisselforhandlertjenesten og politiets helikoptertjeneste som vil være lokalisert på senteret. Anlegget vil stå ferdig høsten 2020 og koste inntil 2,6 milliarder kroner.

Beredskapssenter første spadetak

FØRSTE SPADETAK: Beredskapsminister Sylvi Listhaug tok i dag første spadetak sammen med politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold på tomten som skal huse politiets nye beredskapssenter.

Foto: Øyvind Gustavsen / NRK

– Dette er en merkedag. Det er våre folk som har gitt premisser for hvordan senteret skal utformes, og det er vi glade for. Nå gleder jeg meg bare til boller og kaffe, sier Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo.

Stort sprik mellom partene

Etter mange år med diskusjon og utredninger ble det i 2016 bestemt at beredskapssenteret skal legges til Ski. Prisen på tomten har også vært et hett diskusjonstema. Tre av boligeiendommene og brorparten av arealet eies av Taraldrud Eiendom, som krevde 300 millioner kroner. Statens siste tilbud var på 30 millioner kroner.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp)

Per-Willy Amundsen, tidligere justisminister (Frp)

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi har forsøkt å komme fram til en løsning i minnelighet, men det har vi dessverre ikke klart. Vi går nå til ekspropriasjon av eiendommene, sa tidligere justisminister Per-Willy Amundsen til NTB i juli 2017.

Prosjektleder for Taraldrud Eiendom, Hans-Jacob Hansen, hevdet på motsatt side at det ikke har vært ført reelle forhandlinger.

– Jeg har aldri møtt mer arrogante forhandlere enn Justisdepartementets, sa Hansen i juli 2017.

Hans-Jacob Hansen

Hans-Jacob Hansen, prosjektleder i Taraldrud Eiendom representerer de seks grunneierne.

Foto: Privat

Beredskapsminister Sylvi Listhaug ville i dag ikke gå inn i detalj om hvordan avtalen til slutt ble. Hans-Jacob Hansen sier derimot til NRK at de er enige om overdragelse av gårdsbruket på elleve dekar, men uenige om prisen på resterende 400 dekar som skal avgjøres i en ekspropriasjonssak i løpet av høsten.

– Det som gjenstår er fastsetting av riktig markedsmessig pris som er i tråd med norsk rett. Man skal ikke tape penger bare fordi staten tvinger frem et kjøp, sier Hansen.

Ønsker å minimere støyen

Organisasjonen Stopp støyen var også til stede på Taraldrud i dag. De er opptatt av at naboer i lokalmiljøet skal skånes for støyen fra beredskapssenteret.

– Det er 40 dager siden vi sendte et brev til departementet der vi etterlyser dialog. Vi har fortsatt ikke fått svar og det er vi lite fornøyd med. Det er et stortingsvedtak som sier at naboer skal involveres, sier Linda Nilsen i Stopp støyen.

– Jeg har stor forståelse for naboenes bekymring for støy og vi ønsker å ha dialog. Samtidig er det viktig at man ser nødvendigheten av et slikt beredskapssenter, sier Listhaug.

Bevæpnet politi i Mo i Rana

STØY: Når disse politibetjentene øver på farlige situasjoner kan det komme høye smell, noe mange i nærområdet er skeptiske til.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix