Hopp til innhold

Her trener norsk politi på å bekjempe terror

Nytt nasjonalt senter tas i bruk av 1000 politifolk fra de lokale innsatsstyrkene.

Taraldrud, her ligger politiets beredskapssenter.

Trener på terrorangrep i Politiets nasjonale beredskapssenter.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Nå skal alle politidistrikter hit for trene på mulige terrorangrep og andre kriser, forteller justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Politidistrikter trener terror

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) fulgte siste del av øvelsen da Innlandet og Finnmark som de første politidistriktene trente på Politiets nasjonale beredskapssenter.

Foto: Stein S Eide / NRK

«Angrep» mot valgboder

Det er skutt mot valgboder. Flere personer er drept eller skadd. Bevæpnet politi med hjelmer og skuddsikre vester kommer og prøver å få kontroll over situasjonen.

Scenen utspiller seg i det som ser ut som i ei gate i en norsk småby.

Men det er ingen filminnspilling. Det er politiet som trener på mulig terror under valgkampen.

Vi er innenfor de strengt bevoktede portene til Politiets nasjonale beredskapssenter, som åpnet på Taraldrud utenfor Oslo 31. mai.

Etter 22. juli 2011 var konklusjonen i Gjørv-rapporten at beredskapen ikke var god nok.

Derfor ble det bygd et nasjonalt senter. Der er politiets bombegruppe, beredskapstropp, krise- og gisselforhandlere og helikoptertjeneste samlet under ett tak. Målet er å håndtere terror og andre kriser bedre samme hvor det skjer.

Nå skal også 1000 politifolk fra de lokale innsatsstyrkene ved landets politidistrikter med. De skal trene sammen med beredskapstroppen, bombegruppa og de andre på beredskapssenteret.

Politidistrikter trener på skarpe oppdrag i Politiets nye nasjonale beredskapssenterer utenfor Oslo

Politidistrikter trener på skarpe oppdrag i Politiets nye nasjonale beredskapssenter utenfor Oslo

Foto: Stein S Eide / NRK

Innlandet først ut

I ei uke har Innlandet og Finnmark som de første politidistriktene i landet trent her. Øvelsene har foregått sammen med blant annet beredskapstroppen, politiets spesialtrente innsatsstyrke mot sabotasje, terrorisme og gisselsituasjoner.

Roar Nyborg leder politidistriktets utrykningsenhet i Innlandet. Han mener at de får trene på kriser som dette når hvert sekund teller.

Roar Nyborg leder for utrykningsenheten i Innlandet politidistrikt.

Roar Nyborg, leder for utrykningsenheten i Innlandet politidistrikt.

Foto: Stein S Eide / NRK

– Det er ofte det lokale politiet som får slike hendelser først. Derfor er vi helt avhengige av å være besluttsomme og reagere raskt. Det krever mye trening.

Han mener det ikke utelukker at de vil trenge hjelp fra de nasjonale politiressursene.

– De har spisskompetansen. Vi har den lokale. Vi utfyller hverandre og lærer å handle sammen.

Mer effektivt politi

Torgrim Solberg i Politiets nasjonale beredskapsressurser sier det betyr mye å trene sammen på slike operasjoner.

Det er politidistriktene som rykker først ut ved alvorlige hendelser. Derfor holder det ikke at de nasjonale beredskapsressursene er topptrent, vi må trene opp politifolkene våre rundt i landet også.

Torgrim Solberg ved Politiets nasjonale beredskapsressurser.

Torgrim Solberg ved Politiets nasjonale beredskapsressurser.

Foto: Stein S Eide / NRK

Han sier slike øvelser vil gjøre politiet i distriktene sterkere. Det er også viktig for godt og effektivt samarbeid når for eksempel beredskapstroppen hjelper til på oppdrag ute i distriktene.

Hvert år skal halvparten i innsatsstyrkene inn og trene med beredskapstroppen, bombegruppen og de andre på beredskapssenteret.

Statsråden fulgte øvelsen og likte det hun så.

– Ja, det er innsatspersonellet vårt ute i distriktene som veldig ofte er de første på et åsted. De trenger også trening og samhandling med de nasjonale ressursene våre.

Politidistrikter fra Innlandet og Finnmark trener på skarpe oppdrag i Politiets nye nasjonale beredskapssenterer utenfor Oslo.

Politi fra Innlandet og Finnmark trener på terrorangrep i Politiets nye nasjonale beredskapssenter utenfor Oslo.

Foto: Stein S Eide / NRK

Flere saker fra Innlandet