Slutt på gateparkering allerede 1. juni

Nesten all gateparkering innenfor Ring 1 skal vekk allerede i år. 650 parkeringsplasser forsvinner fra Oslo sentrum.

Bilfritt sentrum

BILFRITT OMRÅDE: Området der all gateparkering skal vekk allerede 1. juni er noe mindre enn hele området innenfor ring 1.

Foto: Plan- og bygningsetaten

Fjerningen av all gateparkering innenfor store deler av Ring 1 blir det første synlige resultatet av byrådets prestisjeprosjekt «Bilfritt byliv». Også elbil-plassene blir borte.

– Det vil fortsatt være åpent i alle parkeringshus innenfor Ring 1 og i randsonen. Der er det cirka 9.500 plasser tilgjengelig, og utnyttelsesgraden er mellom 50 og 60 prosent, så det er god kapasitet, sier prosjektdirektør Hans Edvardsen.

Østlige områder ute

Hans Edvardsen

NOK PLASSER: Det er god plass i parkeringshusene innenfor og langs ring 1 når 650 parkeringsplasser på gateplan blir borte, sier Bilfritt byliv-sjef Hans Edvardsen.

Foto: Olav Juven / NRK

I utgangspunktet skulle hele Oslo sentrum innenfor ring 1 bli bilfritt i løpet av 2019, men de østlige delene er tatt ut av planen for å sikre ferdselen til Oslo S, ferjeterminalen på Vippetangen og riksveiene i området.

Oslo kommune vil ha innspill om hva de frigjorte parkeringsplassene skal brukes til.

– Der får vi en fantastisk mulighet til å skape mer byliv. Det vil bli utvidede fortau, mye mer grønt, lekeapparater og sitteplasser.

– Så vil vi invitere næringsliv, kultur og andre interessenter til å skape dette bylivet sammen med Oslo kommune. Hele formålet med alt vi gjør er å skape mer liv og røre i byen, sier Hans Edvardsen.

– Ta gate for gate

Gunnar Larssen

VIL HA FØRSTERETT: Næringsdrivende må få fortrinnsrett når parkeringsplasser rett utenfor blir frigjort, sier adm.dir. Gunnar Larssen i Oslo Handelsstands forening.

Foto: Oslo handelsstands forening

Handelsstanden tror ikke det er mulig å skape liv og røre i hele det aktuelle området over natta og mener at Oslo kommune går for fort fram.

– Det er ikke nok bare å sette ut noen benker og blomsterkasser. Begynn med én gate, lag en heidundrende gatefest og få en suksess å vise til. Ta deretter gate for gate, sier administrerende direktør Gunnar Larssen.

Han legger til at handelsstanden ser fram til å være med og utnytte de frigjorte parkeringsplassene.

– Vi flytter gjerne servering og salgsboder ut på gata, men forutsetter at de enkelte næringsdrivende får førsterett til gategrunnen rett utenfor, sier Larssen.

Fryktet mer trafikk

I en tidlig fase av prosjektet var planen nettopp å skynde seg mer langsomt og starte med en prøvestengning av Fridtjof Nansens plass ved rådhuset.

– Vi vurderte det, men effekten ville vært at trafikken hadde økt i andre områder innenfor Ring 1. Derfor er det viktig at vi gjør det under ett, sier Hans Edvardsen.

Stengt for gjennomkjøring

Om Oslo sentrum blir helt stengt for privatbiler i løpet av 2019 er ennå ikke bestemt. Et eventuelt forbud mot innkjøring i den bilfrie sonen for dem som ikke har unntak, vil bli vurdert når kommunen har erfaringer fra de tidlige fasene.

Allerede senhøstes i år kommer imidlertid de første kjørerestriksjonene. Da vil de mest trafikkerte gjennomfartsårene bli stengt for gjennomkjøring og trafikken henvist til Ring 1 og Operatunnelen.