Skuffelse over Ap-politikere

Stortingsrepresentantene Irene Johansen og Svein Roald Hansen får kritikk - også fra partifeller - for sin snuoperasjon i Stortinget torsdag kveld.

Moss Lufthavn Rygge

Mange er kritiske til snuoperasjonen fra Irene Johansen og Svein Rolad Hansen før voteringen i Stortinget om å be Regjeringen fjerne passasjerbegrensningene ved Rygge.

Foto: NRK/Lars Håkon Pedersen

De to stortingsrepresentantene fra Arbeiderpartiet i Østfold stemte imot opposisjonens forslag om å be Regjeringen oppheve passasjertaket.

Dermed ble forslaget nedstemt.

Hansen og Johansen hadde først signalisert at de ville stemme for forslaget.

- Ikke akseptabelt

De får nå sterk kritikk for helomvendingen - også fra partifeller.

Haldens Ap-ordfører Per Kristian Dahl er svært skuffet over sine kollegaer.

- Så langt jeg kjenner saken, er dette ille. Fra min side sett er dette ikke akseptabelt - under forutsetning av at det ikke ligger andre ting bak som jeg ikke kjenner. Men jeg sitter som styremedlem i Østfold Arbeiderparti, og vi har et årsmøtevedtak fra siste årsmøte om at vi skal jobbe for rygge og få det på plass. Det jobber jeg for, og det forventer jeg også at andre gjør, sier Dahl.

Voteringen var svært jevn , så om de to Ap-representantene hadde stemt ja, hadde forslaget om å be Regjeringen oppheve passasjertaket blitt vedtatt.

Å fjerne restriksjonen er ifølge flyplassledelsen eneste måte å unngå en snarlig konkurs på.

LES: Trenger 300 millioner på 60 dager

Svein Roald Hansen bekrefter at de i utgangspunktet hadde blitt fristilt til å stemme ja, men at partiet til slutt ba dem om å stemme i mot.

- Var bekymret for politisk uro

- Da Venstre skiftet standpunkt, oppsto det en situasjon hvor det var en så tett votering at vi ville tippe flertallet. Da vekker det reaksjoner både i eget parti og hos våre regjeringspartnere at noen bryter ut av det som er opplegget og skifter standpunkt. Jeg var bekymret for at det skulle skape så mye uro rundt beslutningen at det faktisk ikke ville bidra til en positiv beslutning, sier Hansen.

- Østfoldingene bør stemme på andre partier

Høyre-leder Erna Solberg har selv talt varmt for å fjerne Rygges restriksjoner på antall reisende.

Hun er skuffet over Ap-politikernes helomvending.

- Vi kan ikke gjøre noe mer enn å fremme forslag i Stortinget. Og når ikke representantene fra Ap, Sp og SV stemmer for et slikt forslag, så må jo folk i Østfold bare gjøre det eneste de må gjøre hvis de ønsker fortsatt drift på Rygge, og det er å stemme på andre partier, sier Solberg.