Har funnet 100 skjeletter i Oslo sentrum

Arkeologer har avdekket 100 middelaldergraver under arbeidene med Follobanen i sommer. – Et stort og viktig funn, sier utgravingslederen.

100 skjeletter funnet blir gravd frem - funnet i forbindelse med bygging av Follobanen

STORT GRAVFUNN: Et av de nærmere 100 skjelettene som er funnet i Middelalderparken i Oslo i sommer.

Det var i juni arkeologene gjorde det unike funnet midt i hovedstaden. Rundt 100 graver fra høymiddelalderen åpenbarte seg i området der Follobanen skal bygges. Gravene inneholder skjeletter i større og mindre deler.

Et av nesten 100 skjeletter som er funnet i Oslo

SKJELETT FRA MIDDELALDEREN: De 100 gravene som er avdekket ligger på det som antas å være kirkegården ved Nikolaikirken.

Foto: Norsk institutt for kulturminneforskning

– Først fant vi noen spredte knokler. Nærmere undersøkelser viste at dette var menneskeknokler, og nå har vi avdekket omtrent 100 graver, forteller utgravingsleder og arkeolog Egil Bauer ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Viktig funn

Sommerens gravfunn er det største på mange år. For ti år siden ble det funnet rester av 44 individer.

– Dette er et spennende og gledelig funn, for det kan si mye om Oslo og folk som bodde her den gangen, sier Egil Bauer. Ved å undersøke skjelettene nærmere kan forskerne finne ut hva folk spiste, hvilke sykdommer de hadde, alder og plassering på kirkegården. Det siste forteller noe om hvilken rang de hadde i samfunnet.

Skjelettene ligger i det som en gang var Nikolaikirkens kirkegård. I dag er dette området kjent som Middelalderparken i Oslo. Bauer sier at de trodde denne gravplassen gikk tapt på 1800-tallet.

– Ruinen av Nikolaikirken ble fjernet under anleggingen av Smålensbanen (Østfoldbanen) på slutten av 1870-tallet, og alle har trodd at også kirkegården forsvant den gang, sier Bauer.

Blå amulett

Arkeologene antar at skjelettrestene er fra perioden fra ca. 1200 til slutten av 1300-tallet, som er den perioden Nikolaikirken var i bruk.

– Det er et stort område med mange bevarte graver, sier Bauer.

År 1300 bodde det rundt 3000 mennesker i Oslo. Gravene som nå er funnet er kristne, og i motsetning til i vikingtiden, var det ikke vanlig å legge ved smykker når folk ble begravet.

– Men vi har funnet en amulett av blått glass ved et av skjelettene. Den har et innriss av et kors og fire menneskeskikkelser. Det er veldig sjelden vi finner slike ting, forteller Egil Bauer. Ved et annet skjelett har de tatt prøver for å finne ut om det er lagt ned blomster til den døde.

Amulett ved skjelettfunn Middelalderparken

FANT AMULETT: Denne amuletten lå i en av gravene.

Foto: Sigurd Nesse/Norsk Institutt for Kulturminneforskning

Sikrer funnstedet

Egil Bauer ved Norsk institutt for kulturminneforskning

GRAVER UT: Egil Bauer ved Norsk institutt for kulturminneforskning er utgravningsleder i Middelalderparken.

Foto: Elisabeth Andersen/NIKU

Området der gravene er funnet er cirka 30 meter langt og 2-3 meter bredt. Det ligger der hvor Follobanen en gang skal gå i tunnel under overflaten. Før anleggsarbeidene starter for fullt foregår det arkeologiske undersøkelser i et større område enn der hvor de 100 gravene ligger. I alt 23 arkeologer jobber nå i Middelalderparken med disse undersøkelsene.

Nå er funnstedet gjerdet inn og sikret, og det er satt opp telt og presenninger. Anleggsområdet er sperret av og det er vakthold på stedet.

Påvirker ikke utbyggingen

Det er Jernbaneverket som er byggherre for Follobanen, som skal stå ferdig i 2021. Utbyggingen innebærer blant annet dobbeltspor mellom Oslo S og Ski, landets lengste jernbanetunnel og en imponerende prislapp: 26 milliarder kroner. Follobaneprosjektet er Norges største samferdselsprosjekt.

De arkeologiske utgravningene forsinker ikke byggingen av toglinjen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Her kommer Follobanen

HER KOMMER FOLLOBANEN: Utgravningene foregår under det blå telttaket til høyre. Middelalderparken er utenfor venstre bildekant. I bakgrunnen til venstre ser vi Barcoderekken i Bjørvika.

Foto: Dag Robert Johansen / NRK

– Gravfunnet i Middelalderparken påvirker ikke fremdriften for utbygging av Follobanen slik vi kjenner forholdene, sier prosjektdirektør for Follobanen, Erik Smith.

– Som en del av Follobaneprosjektet skal skråningen fra gravstedene til den nye traseen sikres og stabiliseres. Vi har et godt samarbeid med arkeologene og har tatt høyde for viktige arkeologiske utgravinger i Middelalderparken når det gjelder fremdriftsplaner og budsjett, sier Smith.

De arkeologiske utgravningene skal fortsette utover høsten.

– Vi er i rute og rekker det vi skal gjøre, både når det gjelder tidsramme og budsjett, forteller utgravningsleder Egil Bauer.