Sjekker 1000 flått for sykdommer

Tusenvis blir smittet av flått-sykdommer hver år, nå håper forskerne på flere svar.

Skogflått

Flåtten er bærer av mange sykdommer, som det forskes på over landegrensene.

Foto: Knut-Sverre Horn

Så langt er 13000 flått samlet her i landet. Tusen av dem skal gjennom en omfattende undersøkelse for bakterier og virus.

Nå skal vi undersøke flåtten og løpet av et års tid vil vi få resultater.

– Vi håper vi klarer å finne flere puslespillbrikker om flåtten, forteller Preben Ottesen ved Folkehelseinstituttet.

40.000 smittes

For første gang leter forskere på kryss av landegrensene etter sykdommer som kan knyttes flåtten. En av dem som er involvert i prosjeket Scandtick er avdelingsdirektør ved Avdeling for skadedyr ved Folkehelseinstituttet Ottesen.

Han er nettopp tilbake etter å ha samlet 13000 flått, hvor 1000 av dem skal undersøkes for sykdommer.

Preben Ottesen

Preben Ottesen ved Folkehelseinstituttet forsker på flått.

Foto: Folkehelseinstituttet

– Vi har fått tak i flåtten og skal nå undersøke dem for sykdomsfremkallende mikroorganismer, forklarer han.

Spesielt ser de etter Skogflåttencefalitt, som også kalles Tick Born Encephalitis (TBE).

Man kan utvikle en potensielt dødelig sykdom hvis man blir bitt av en flått med TBE-viruset.

Prosjektet er et Interreg-samarbeid mellom Øresund, Kattegat og Skagerrak (ØKS) regionen, og er et grenseoverskridende samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige og Danmark.

Bakgrunnen for prosjektet er det stadig økende problemet med flått og flåttbårne sykdommer i de skandinaviske landene, spesielt innen ØKS-regionen.

Lett etter flåtten i ulike områder

De vanligste flåttbårne sykdommene er borreliose og TBE og de siste årene har stadig flere personer blitt syke etter infeksjon med flåttbårne bakterier og virus.

Ifølge Scantick, som har fått 15 millioner kroner til prosjeket, viser et forsiktig estimat at over 40.000 mennesker i regionen ble smittet i 2011, de fleste av disse i Sverige, men det kan være mørketall her. Først og fremst fordi meldingssystemene for flåttbårne sykdommer er ufullstendige.

Ottesen forteller at prosjektet handler om å se på ulike metoder, hvor man ser på miljøet flåtten lever i, folks holdninger og kunnskap til flått, om myndighetenes kommunikasjon og selvsagt sykdommene de bærer med seg.

– Spesielt jobber jeg med TBE og Borrelia, forklarer han.

De problemene flåttbårne infeksjoner medfører er ganske like i de skandinaviske landene og målet er å få flere svar, samtidig som man deler kunnskap.

Han har vært flere steder i landet under innsamlingen.

– Vi har lett i områder hvor vi har funnet TBE og lett i områder hvor vi ikke finner det. Nå skal vi undersøke flåtten og løpet av et års tid vil vi få resultat er, sier han.

Ottesen sier de kommer til å søke om mer penger til å fortsette samarbeidet.