Hopp til innhold

Slik kan flåtten utryddes i Norge

Forskere kan ha funnet en metode som tar knekken på flåtten. Snyltedyret kan bli knekt av sin egen snylter, en sopp som til slutt tar livet av flåtten.

Forskarar i Tingvoll prøvar no å finne nye metodar for å ta knekken på flåtten. Ideen kjem frå Austerrike, og inneber at flåtten får smake sin eigen medisin.

På Tingvoll gjennomfører Bioforsk nå et prosjekt som skal gi svar på om en bestemt type sopp kan utrydde flått. Her er flåtten blitt angrepet av sopp. Kort tid etter dør flåtten.

Flåtten dukker opp i stadig nye område av Norge, og stadig flere får sykdommer som er forårsaket av flått. Flåtten herjer spesielt langs kysten av Norge. Og det er spesielt mye flått i område med mye hjort og beitende sau.

Sprayer sopp på markene

Nå mener forskere at sopp fra slekten Metarihizium kan ta knekken på flåtten. Nå gjennomføres det et forskingsprosjekt på Bioforsk i Tingvoll. Der sprayes nå store områder med væske som inneholder denne soppen.

Annette Folkedal Schøll

Annette Folkedal Schøll er forsker på Bioforsk i Tingvoll.

Foto: Eirik Haukenes / NRK
Lise Grøva

Lise Grøva er forsker på Bioforsk i Tingvoll.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Vi sprayer nå væske som inneholder den spesielle soppen. Denne soppen skal drepe flåtten, sier forsker Annette Folkedal Schøll ved Bioforsk.

Prosjektet har fått navnet «Tickless». Bakgrunnen er at flått viderefører sjukdommen som på norsk heter «sjodogg». Det engelske navnet er «tic-borne fever», og er en sykdom som rammer sau gjennom bakterien «Anaplasma phabocytophilum».

Soppen i slekten Metarihizium er en naturlig fiende av flåtten, og finnes naturlig i jordsmonnet også i Norge. Gjennom sprayingen av områdene med mye flått økes nå mengdene av denne soppen.

Soppen finnes naturlig i hele Norge. Men her tilfører vi ekstra soppsporer, forteller Folkedal Schøll.

Snylter tar snylteren

Soppen er en av flåttens farlige snyltere. Og denne soppen henger seg fast på flåttens kropp, slik at flotten til slutt dør. Slik sett får flåtten på mange måter «smake sin egen medisin».

Flåtten dør fordi den blir spist opp av soppen, sier forsker Lise Grøva. ved Bioforsk.

Bekjempelse flått

Her sprayes et beiteområde i Tingvoll med veske som inneholder sopp. Soppen skal ta livet av flåtten.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Flåtten dør etter kort tid

Etter at et område er sprayet med sopp, samler forskerne sammen flått. Dermed vil de få endelige bevis for hvordan soppen angriper flåtten.

– Vi feier over området med hvite håndklær. Aktiv flått fester seg i det som beveger seg i dens nærhet. Nå får vi se at flåtten blir soppbefengt og dør etter kort tid, sier Grøva.

Prosjektet er gjennomført tidligere med hell i blant annet Østerrike. Nå ventes det bevis for om også den norske flåtten må gi seg i møte med høye konsentrasjoner av den rette typen sopp.

Følge opp neste år

Men selv om det nå er satt i gang et forskingsprosjekt på norsk jord, er det ikke noe som tyder på at det blir satt i verk noe omfattende program for å ta knekken på flåtten for badegjester og folk som går på tur i skog og mark.

I første rekke er dette et prosjekt som handler om å bedre situasjonen for flåttutsatte beitedyr. Og resultatene må både følges opp og etterprøves før forskningen ender opp i mer omfattende programmer.

I høst får vi det svaret. Så skal dette følges opp neste år også. Så det vil ta litt tid før vi får det endelige svaret på hvor effektivt dette er, sier Grøva til NRK.