Sengepost stengt etter funn av antibiotikaresistent bakterie

DRAMMEN (NRK): Den motstandsdyktige bakterien VRE er oppdaget på Drammen sykehus. Den står på WHOs liste over de mest fryktede antibiotikaresistente bakteriene i verden.

Drammen sykehus

Syv pasienter ved sengeposten har blitt påvist som bærere av bakterien, men ingen har blitt syke, ifølge Drammen sykehus.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– På fredag ble det oppdaget et utbrudd som gjorde at vi måtte screene alle pasientene som kanskje hadde blitt eksponert, forteller smittevernoverlege Mette Walberg.

Sengeposten ved Drammen sykehus er stengt. Syv pasienter har fått påvist bakterien, men ingen har blitt syke. Nå ligger kun én av pasientene igjen på sykehuset.

Mette Walberg

Smittevernoverlege Mette Walberg.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Pasientene ble isolert og screenet. Det man er redd for i en sånn situasjon som dette er at vi blir tvunget til å bruke andre typer antibiotika, slik at antibiotikabruken endrer seg, forteller Walberg.

Viktig med god håndhygiene

Sykehuset velger å ikke lete etter bakterien hos de ansatte, som igjen betyr at også ansatte ved sykehuset kan være bærere av bakterien. Derfor understreker smittevernoverlegen at det blir viktig med smittevernrutiner og håndhygiene.

– Situasjonen er i ferd med å komme under kontroll og vi har masse tiltak på plass, sier smittevernoverlege Mette Walberg før hun legger til:

– Men det er belastende for avdelingen og sykehuset akkurat nå.

På WHOs «mest-fryktet-liste»

Bakterien som ble påvist på fredag er en enterokokk, en bakterie som alle har i tarmen og som hjelper til med fordøyelsen.

– I moderne tid har de etter hvert utviklet antibiotikaresistens mot et antibiotikum som heter vankomycin, og da blir de vankomycinresistente enterokokker (VRE), forklarer Walberg.

VRE-bakterie

VRE-bakterier.

Foto: NRK

Ifølge smittevernoverlegen er dette snakk om bakterier som nesten aldri gir sykdom, men som man blir bærer av i tarmen.

– De gir sykdom bare hvis man først er veldig syk av andre ting, forklarer Walberg.

VRE er en tarmbakterie som er motstandsdyktig mot antibiotika-typene som er mest vanlig å bruke. Bakterien har vært lite vanlig i Norden, men er på verdensbasis en stor utfordring.

I februar i år presenterte Verdens helseorganisasjon (WHO) en liste over resistente bakterier, som utgjør den største risikoen for menneskehelsa. VRE er nummer fire på lista.

vasker hender

Det er viktig med god håndhygiene for å unngå smitte, opplyser sykehuset.

Foto: Helene Wille Lund / NRK

Håper å ha kontroll i løpet av få dager

Inntil videre er sengeposten stengt for inntak av flere pasienter. Ifølge Drammen sykehus er antall funn innenfor en ramme som sykehuset selv klarer å håndtere, uten å måtte sende pasienter til andre sykehus.

– I beste fall har vi kontroll i løpet av få dager. Det vil si når alt er rundvasket og når alle funn er bekreftet fra laboratoriets side. Men i verste fall vil dette pågå i ukevis, sier Walberg.

– Hva slags konsekvenser vil det få for sykehuset?

– Det får vi ta når det kommer. Det er jo avhengig av hvor mange positive vi vil finne.