Se alle de nye bomstasjonene i Oslo-området

Hovedstadsområdet skal få til sammen 73 bommer fra 2019. Her kan du se hvor alle de foreslåtte bomstasjonene skal stå.

bomstasjoner_oslo

Kartet viser byrådets anbefaling etter at plasseringen av de mange bommene har vært på en høringsrunde.

I forslaget er det totalt 73 bompunkter mot dagens 20, og på kartet kan man se at bare de som bruker bilen til småturer i indre by slipper unna å betale bompenger.

En langt større del av bilistene blir dermed nødt til å betale for å kjøre i Oslo. I dag foregår rundt femti prosent av bilturene i Oslo uten betaling, forteller sekretariatsleder for Oslopakke 3, Terje Rognlien.

– Vi ønsker en jevnere og mer rettferdig fordeling av bompengene. Når det nye bomsystemet kommer på plass, vil rundt 75 prosent av bilistene betale for å kjøre.

Ikke dyrere for alle

For mange Osloborgere som nå bor utenfor bomringen, men innenfor kommunegrensa, vil ikke de nye reglene innebære økte utgifter. Det til tross for at man i fremtiden skal betale både på veg inn og ut.

Terje Rognlien

GJORT GRUNDIGE ANALYSER: Terje Rognlien er sekretariatsleder for Oslopakke 3 og sier bommene er plassert på bakgrunn av trafikkanalyser.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Grunnen er at takstene skal halveres fra dagens nivå, og alle bommene vil ha lik pris på 29,50. Man skal heller ikke betale flere ganger på en tur, med mindre kjøreturen tar mer enn en time.

Dermed kan også noen kjøreturer bli billigere enn i dag, påpeker Rognlien.

Dersom man bare skal en svipptur innom bomringen, for å hente en pakke på Posten eller lignende, betaler man i dag 59 kroner om du kjører dieselbil i rush. Hvis dette tar mindre enn en time, vil det i fremtiden koste 29,50 inklusive hjemturen.

Det blir imidlertid vesentlig dyrere for folk som pendler inn fra Romerike og Follo. Der kommer det opp nye bommer på veg inn, men ikke ut av byen. Prisen der blir den samme som lenger inn, og disse Akershusbilistene får dermed en kostnadsøkning på 50 prosent.

Det var i juni at politikerne satte takstene for å kjøre i og rundt Oslo.

Innføres i 2019

– Det er viktig å huske at det har vært bred politisk enighet om å bygge ut bomringen på denne måten, sier Rognlien.

Planen er en del av Oslopakke 3-forliket, der alle partier stemte for, med unntak av Frp og Rødt.

Det som nå skal til behandling er saken om hvor nøyaktig disse bommene skal stå.

Forslaget blir trolig behandlet av bystyret før jul, og målet er å innføre endringene fra 1. mars 2019.