NRK Meny
Normal

Dette er Oslopakke 3

Etter måneder med harde forhandlinger mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten, kunne partene i dag presentere Oslopakke 3.

E18 Strand

HIT, MEN IKKE LENGER: Partene er enige om å bygge ut E18 fra Lysaker til Strand, der Gjønnesdiagonalen tar av mot Bekkestua innenfor tunnelåpningen.

Foto: Statens Vegvesen

Dyrere å kjøre inn til Oslo:

 • På de travleste tidspunktene på dagen vil det fra 2017 koste mer for bilistene som kommer inn til Oslo.
 • Dieselbiler må betale 58 kroner, mens bensinbiler 53 kroner. Utenfor rushtiden er prisen 48 og 43 kroner.
 • Også elbiler må fra 2018 bidra med bompenger. De må betale ti kroner for hver passering og 20 kroner i rushtiden. Fra 2020 kan prisen øke til 30 kroner.
 • Fra 1 mars. 2018 vil det også komme en bomring nummer to på bygrensa fra Romerike og Follo, slik det allerede er fra Bærum. Disse bomtakstene kommer i tillegg til den ordinære bomringen.
 • Det blir også dyrere å reise kollektivt. Partene er også blitt enige om at prisen skal øke utover realprisveksten.

E 18 utbyggingen:

 • E18 vil bli utvidet med 1,5 kilometer fra Lysaker og vestover til Strand i Bærum.
 • Den nye Høviktunnelen fra Strand til Høvik kirke utsettes.
 • Tidligst i 2019 vil det bli klart hvordan strekningen Strand - Sandvika blir.
 • Resten av den planlagte utbyggingen fra Sandvika mot Asker sentrum er partene uenige om.
 • De opprinnelige tre sammenhengende motorveifeltene i retning Oslo er redusert til to. Det vil også bli et bussfelt,et vekslingsfelt og sykkelvei.
 • Det vil bli tre lokk over E 18, ved Lysaker, Stabekk og Strand.
 • Tunell fra Gjønnes / Bekkestua ned til E18. Gjønnesdiagonalen skal bygges for å lette trafikken på småveier i Bærum.

Kollektivutbygging:

 • Gjennom avtalen er ny sentrumstunnel for T-bane fullfinansiert, og nye stasjoner vil komme på bl.a. Grünerløkka, Bislett og Youngstorvet.
 • Fornebubanen er nå fullfinansiert, og skal stå klar i 2024.
 • Den nye avtalen sikrer finansiering av et nytt signal- og sikringsanlegg som vil gi en betydelig bedre kapasitet, spesielt i T-banetunnelen.
 • Baneløsning på Nedre Romerike (Ahusbanen), med tverrforbindelse i Groruddalen er nå sikret finansiering med 12 milliarder.
 • Ny bussterminal på Lysaker skal bygges ferdig til åpning av Fornebubanen.

Andre prosjekter:

 • Omlegging av Rv.4 forbi Nittedal sentrum.

 • I avtalen er det også satt av midler til Røatunnelen, et miljølokk over E6 i Groruddalen og lokk over E18 ved Filipstad.

 • I avtalen er det satt av drøyt en milliard kroner til Manglerudprosjektet i perioden 2017-2036.

 • Det er satt av 4,2 mrd i bompenger til å bygge ut sykkelveier, og det gjør at hele sykkelveinettet i Oslo nå er finansiert.