Refser ordfører for Hamen-uttalelse

Halden-ordfører får refs for å ha kalt MS Hamen "skrot".

M/S Hamen

Norsk Forening For Fartøyvern refser Haldens ordfører for å ha kalt den gamle frakteskuta MS Hamen for skrot. Skipet ligger i grensefjorden mellom Norge og Sverige på svensk side av fjorden.

Foto: Privat

Norsk Forening For Fartøyvern refser Halden-ordfører Per-Kristian Dahl for å ha kalt den gamle frakteskuta MS Hamen for "skrot".

Skipet ligger på svensk side av Iddefjorden og skulle ha vært fjernet derfra den 1. juli i år. Skipet er i dårlig stand og Strømstad kommune vil ha skipet vekk, noe Dahl har støttet.

Hvis ikke skipet er fjernet innen 1. november i år vil Strømstad kommune gi Stiftelsens MS Hamen, som eier båten, en månedlig bot på 30 000 svenske kroner så lenge den blir liggende.

Les også:

M/S Hamen

Norsk Forening For Fartøyvern mener media har fokusert alt for lite på at skipet er i bedre stand enn det det ser ut til ved første øyekast.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Har ikke greie på det han snakker om

Foreningen For Fartøyvern mener det er uheldig at en offentlig person som Halden kommunes ordfører kaller et verneverdig skip for "skrot".

- At svenske havnemyndigheter anser dette som et vrak er en ting, men at ordføreren i Halden anser skipet for vrak er en helt annen ting, sier Kai Jensen, som er leder i Norsk Forening For Fartøyvern.

Jensen frykter ordfører Per-Kristian Dahl baserer sine uttalelser på feilaktige inntrykk av bilder av MS Hamen, slik den er presentert i media.

- Min første innskytelse til ordførerens uttalelser er at han snakker om ting han overhodet ikke har greie på. Jeg regner med at ordføreren ikke har maritim-teknisk kompetanse og at han uttaler seg som legmann på området, sier Jensen.

Lederen i Norsk Forening For Fartøyvern mener at media har hatt alt for lite fokus på at svenske sjøfartsmyndigheter mener skipet er i bedre stand enn det det ser ut til ved første øyekast.

- Dersom bildene som er gjengitt på Østfoldsendingens nettsider og i Halden-aviser er dét som ordføreren har hatt som kilde for sin ytringer er dette høyst tvilsomt, sier Jensen til nrk.no.

Les også:

Per-Kristian Dahl

- Hvis MS Hamen er en kulturskatt, som eierne har fått midler for å restaurere, hva gjør den da liggende på svensk side av Iddefjorden?, spør Halden-ordfører Per-Kristian Dahl.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Fastholder uttalelser

Halden-ordfører Per Kristian Dahl sa i forrige uke at han vil ha fjernet den gamle frakteskuta fra Iddefjorden, som er grensefjorden mellom Norge og Sverige og mellom Halden og Strømstad.

- Jeg mener derfor med all respekt at AP-ordføreren må sette seg bedre inn i den offisielle fartøyvernpolitikken i Norge, sier Kai Jensen.

Dahl støtter Strømstad kommune i at skipet er å betrakte som skrot, og understreket i forrige uke at han ikke ønsker MS Hamen til Halden havn.

- Hvis MS Hamen er en kulturskatt som eierne har fått midler for å restaurere, hva gjør den da liggende på svensk side av Iddefjorden, sier Dahl til Kai Jensens kritikk.

På refsen fra Norsk Forening For Fartøyvern, og påstander om at han mangler maritim-teknisk bakgrunn for å uttale seg, svarer Dahl at han står fast ved sine tidligere uttalelser.

- Mitt syn er at slik skipet ligger nå så er det skrot. Jeg trenger ikke å sette meg inn i noe som helst for å mene det, sier Dahl til nrk.no.

MS Hamen i Iddefjorden

MS Hamen, som er bygget i 1949, er det siste gjenværende skipet i sitt slag. Skipet gikk i nordsjøfrakt, da Norge var på sitt største som sjøfartsnasjon.

Foto: Rainer Prang / NRK

Viktig vern

Kai Jensen forteller at det er Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning) som er den eneste offentlige faginstansen som per dags dato har forvaltningsansvar for fartøyvernet i Norge.

- Fartøyvernpolitikken, som Riksantikvaren utøver, er i stor grad utarbeidet av Halden-ordførerens eget parti; AP. Når det gjelder MS Hamen spesielt så har Stortinget ved flere anledninger, med blant annet APs representanter i Miljø- og energikomiteen uttalt i forbindelse med arbeidet statsbudsjettet at MS Hamen må bevares, sier Kai Jensen til nrk.no.

Norsk Forening For Fartøyverns høyeste organ (Årsmøtet) har over flere år bedt styret jobbe særskilt med å sikre MS Hamen.

- Derfor er det meget trist at en offentlig person som AP-ordføreren i Halden kommer med slike negative uttalelser om dette fartøyet, sier Jensen.

Skulle ha tauet vekk og pusset opp

Eierne av det 1 350 tonn tunge lasteskipet M/S Hamen fra 1949 har fått nærmere to millioner kroner fordelt på 2009 og 2010 for å ruste opp skipet til å bli et minne om norske sjøfolks storhetstid.

Men Stiftelsen MS Hamen, som nå eier skipet, er uenig med Riksantikvaren - som har bevilget pengene, om hvordan midlene skal brukes og dermed ligger saken til behandling i Miljøverndepartementet.

Allerede i 1993 innvilget Riksantikvaren første gang søknaden om formell status som verneverdig skip, og 1994 tok Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) kontakt med eier med formål å sikre fartøyet som minne fra utenriksfarten, men dette var uten hell. Skipet ble solgt i 1996 til opphugging.

En stiftelse ble opprettet i 2003 for å hindre opphugging av fartøyet, som nå fremstår noe mer forfallen enn da det gikk i opplag i 1986.

Riksantikvaren gjenopprettet i 2005 statusen som verneverdig skip.

Video nsps_upload_2009_11_6_15_29_52_5633.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.