Ras i antall pågripelser etter politireformen

Arresten i Sandvika ble lagt ned som en del av politireformen. Etter nedleggelsen har antall pågripelser i Asker og Bærum sunket med 60 prosent.

Arresten i Sandvika, Bærum

24 celler i arresten i Sandvika i Bærum har stått tomme siden april i år.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

De 24 cellene i politihuset i Sandvika har stått tomme i et halvt år. Som en del av politireformen ble gamle Asker og Bærum politidistrikt slått sammen med Oslo, og arresten i Sandvika ble lagt ned i april.

Det siste halvåret har det blitt gjort 60 prosent færre arrestasjoner i Asker og Bærum enn i samme periode i fjor, viser tall fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Akershus (Sp), liker ikke utviklingen.

Sigbjørn Gjelsvik

Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Akershus (Sp), mener Justisdepartementet må gjøre noe med situasjonen.

Foto: Anders Fehn / NRK

– At antall pågripelser har gått så kraftig ned og har holdt seg så lavt over så lang tid, det er særdeles dramatisk. Jeg er også overrasket over at Justisdepartementet ikke har tatt grep for å gjøre noe med situasjonen allerede, sier Gjelsvik.

Han mener den store nedgangen går imot folks rettsfølelse.

– Jeg tror kriminaliteten vil øke enda mer hvis folk opplever at politiet ikke griper inn når det er noe som skjer, sier stortingsrepresentanten.

Fagforeningen peker på reformen

Parallelt med utviklingen i Asker og Bærum har antallet pågripelser sunket også på Romerike, i Follo og i Oslo, men nedgangen er langt ifra like stor som i de to kommunene på vestsiden av hovedstaden.

Etter nedleggelsen av arresten i Sandvika, må alle pågrepne personer i Asker og Bærum føres til arresten på Grønland i Oslo, om lag to mil unna.

Oslo politiforening mener politireformen er en direkte årsak til nedgangen.

– Tilbakemeldingene vi får er at det er færre enheter ute og kjører etter reformen. Jo færre som er ute av synlig politi, jo færre vil bli pågrepet og innbrakt, sier leder for foreningen, Kristin Aga.

Politiledelsen ikke bekymret

Egil Jørgen Brekke, politiinspektør i Oslo politidistrikt, mener nedgangen skyldes flere ting, ikke bare reformen eller nedleggelsen av arresten.

Egil Jørgen Brekke

Egil Jørgen Brekke, politiinpspektør i Oslo politidistrikt, mener nedgangen skyldes at politiet gjør mer arbeid ute på åstedene.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Etter reformen har vi satset mer på politiarbeid på stedet, hvor man har tatt lydavhør av partene der ute (i stedet for på stasjonen, red.anm.). Dette var en av grunnene til at man tidligere måtte pågripe personer, forklarer han.

Brekke mener nedgangen ikke gir noen grunn til bekymring.

– Det er ikke noe mål å sette flest mulig i arresten. Målet er at de vi setter i arresten har grunnlag for å sitte der, og at saken rundt dem er så godt dokumentert at vi kan følge den opp på en god måte, sier politiinspektøren.