Privatetterforsker sier han vet hvem som sto bak trippeldrapet

Per og Veronica Orderud har sonet straffen for medvirkning til drap på tre personer. I dag leverte de søknaden om å få saken vurdert på nytt.

Per og Veronica Orderud

Per og Veronica Orderud ble i 2002 dømt for medvirkning til trippeldrap. Orderud-saken er en av Norges mest omtalte drapssaker, og er spesiell blant annet fordi ingen ble dømt for selve drapshandlingene.

Foto: NRK

– I begjæringen har vi navngitt en person som et titalls kilder sier har vært i kårboligen da drapet skjedde. Men jeg vil ikke gå ut med hvem dette er i dag, sier privatetterforsker Tore Sandberg til NRK.

Det har vært kjent at Sandberg på vegne av ekteparet Orderud jobber med en gjenopptakelse, og i dag meldte P4 at begjæringen formelt er levert.

– Jeg har kjent denne personen sin identitet i flere år, sier han.

– Hvorfor har du ikke gått ut med dette tidligere?

– Når noe skal leveres inn, så skal det være helt og fullstendig. Ikke bare elementer av saken. Nå er vi fremme og har et fullstendig bilde. Det er det vi har levert til kommisjonene i dag, sier Sandberg til NRK.

Tore Sandberg

Det er privatetterforsker Tore Sandberg som på vegne av det tidligere ekteparet har sendt inn en begjæring om gjenopptakelse av drapssaken.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

Omfattende jobb

På vegne av Per og Veronica Orderud, som var ektepar helt til de slapp ut av fengslet for tre år siden, har Sandberg sendt inn en begjæring om gjenopptakelse av drapssaken mot dem. Den er på langt over 1000 sider. Det er også blitt levert inn 28 videoer.

Per og Veronica Orderud ble dømt for medvirkning til overlagt drap på Kristian, Marie Orderud og Anne Orderud Paust i pinsen 1999. Dette var faren, moren og søsteren til Per.

– Det har vært en veldig omfattende jobb. Selv ble jeg kontakter av Per og Veronika Orderud i 2006. Jeg begynte å få informasjon om Orderud allerede i 1999-2000, altså før jeg selv formelt var inne i saken, sier Sandberg.

Nye bevis

Sandberg sier at flere nye bevis nå skal sørge for at Per og Veronica Orderud blir frikjent for trippeldrapet på Orderud gård i 1999.

– Vi legger frem bevis i denne saken som etter min oppfatning fullstendig knuser noen av de mest sentrale bevisene som denne saken bygger på. Det er blant annet våpenbevis som er vurdert av norsk og amerikansk ekspertise, som fullstendig forkaster det som Kripos og dommen bygger på, sier han til NRK.

Politiet klarte aldri å finne ut hvem som faktisk begikk trippeldrapet, men retten mente Per og Veronica Orderud sammen med Veronicas halvsøster Kristin Kirkemo og hennes ekskjæreste Lars Grønnerød hadde planlagt drapene og skaffet våpen. Dermed ble de dømt for å ha medvirket til drapene.

Det ble brukt to ulike våpen under drapene, men disse er aldri funnet. Det var likevel sentralt for politiet å bevise at det var Per og Veronica Orderud som hadde bestilt våpnene og at de faktisk fikk dem overlevert i månedene før drapene skjedde.

Kristin Kirkemo forklarte både i avhør og i retten at hun fikk penger av Per Orderud for å skaffe våpen, og at hun dro til Molde 22. desember 1998 for å kjøpe to våpen som var stjålet fra en pistolklubb der. Hun hevdet at disse ble gitt til ekteparet Orderud på lille julaften 1998.

Lars Grønnerød forklarte at han hadde en revolver som han også ga til Per Orderud våren 1999, og at han fikk et av de to våpnene som Per hadde fått av Kristin tilbake.

Politiet mener det var bevist at det var revolveren Per hadde fått av Lars og pistolen han hadde fått av Kristin som ble brukt under drapene. Per og Veronica har hele tiden nektet for at de både bestilte våpnene og at de fikk dem. Nye momenter knyttet til våpenbevisene er ifølge Sandberg noe av det sentrale i søknaden om å få gjenopptatt saken.

Har søkt tidligere

Per og Veronica Orderud trakk i 2011 sin gjenopptakelsesbegjæring etter sju år fordi de ønsket videre etterforskning av saken før den ble behandlet.

– Det har vært helt problemfritt å samarbeide med Per og Veronika. Vi har hatt veldig god kontakt gjennom hele denne fasen, sier Sandberg.

Oversiktsbilde av Orderud gård, med kårboligen i skogbrynet i bakgrunnen

Oversiktsbilde av Orderud gård, med kårboligen i skogbrynet i bakgrunnen.

Foto: Per Løchen / NTB scanpix