Hopp til innhold

Her kan det bli forbudt å røyke

Både politikere og Ruter synes det er en god idé å innføre røykeforbud på utendørs T-banestasjoner og holdeplasser i Oslo og Akershus.

Bekkestua bussholdeplass

ØNSKER RØYKEFORBUD HER: Ruter vil vurdere å innføre røykeforbud på alle utendørs T-banestasjoner og bussholdeplasser i Oslo og Akershus. Her på Bekkestua venter folk på bussen utendørs, og har dermed mulighet til å røyke mens de venter, enn så lenge.

Foto: Andreas Sundby / NRK

For få dager siden annonserte Jernbaneverket at det blir forbudt å røyke på samtlige togstasjoner og plattformer fra og med 1. september. Forbudet gjelder alle former for røyking, også e-sigaretter.

Det er et eksempel til etterfølgelse for Ruter, mener Sv i Akershus. Etter sommeren vil partiet foreslå at det innføres røykeforbud på alle Ruters holdeplasser og perronger.

– Når Jernbaneverket vil ha røykfri venting for folk, mener vi at Ruter bør gjøre det samme, sier Ruth Birkeland i Sv til NRK.

– Det er mange bussholdeplasser med busskur, der det er naturlig at folk står under tak når det regner. Der bør det absolutt være røykfritt å vente.

– Logisk at Ruter følger etter

Partikollega Gjermund Skaar, som er nestleder i Akershus Sv, tror ikke mange røykere vil reagere på forslaget.

– Når Jernbaneverket innfører et forbud er det logisk at Ruter følger etter. Dette er et forslag som vil hjelpe mange astmatikere som trenger at holdeplassen er helt røykfri, og det er bra for røykerne å få vite hva god kutyme er, sier Skaar.

Flere folk NRK snakket med på Bekkestua var positive til forslaget, mens andre ikke var like begeistret.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Både politikere og Ruter synes det er en god idé å innføre røykeforbud på utendørs t-banestasjoner og holdeplasser i Oslo og Akershus. Folk på Bekkestua om et forbud.

FOLK OM FORBUDET: Ikke alle er like begeistret for forbudet på Bekkestua. Linn Klyver synes det er plagsomt med røyk, men synes det er dumt å tvinge røykerne vekk.

Tidligere i år foreslo Birkeland at det skulle være egne røykesoner på togperrongene, og Sv er langt fra alene om å ønske et forbud. Partiet får støtte av Gunnar Melgaard, som er Høyres leder av Samferdselsutvalget i Akershus, samferdselsbyråd Guri Melby (V) og Ruter.

– Personlig stiller jeg meg positiv, fordi jeg synes røyk i nærheten av folkeansamlinger er plagsomt. Men jeg har tillit til at Ruter håndterer denne saken i første omgang, sier Melgaard.

Han tror det vil være en fordel med lik praksis, enten stasjonene ligger under Jernbaneverket eller Ruter.

Flere forbud i år

Jernbaneverkets forbud er én av flere ferske innstramminger for røykere, ti år etter at røykeloven ble innført. Mens Kreftforeningen og Astma- og allergiforbundet har tatt til orde for at også uteserveringer skal være røykfrie, har Dyreparken i Kristiansand bedt besøkende stumpe røyken helt.

For litt over én måned siden ble det forbudt med både snus og røyk på norske skoler.

Eier ikke holdeplassene selv

Ifølge pressetalsperson i Ruter, Sofie Bruun, er røykfrie T-banestasjoner og holdeplasser noe de er svært interessert i å se nærmere på.

Pressetalsperson Ruter Sofie Bruun

Sofie Bruun i Ruter.

Foto: Ruter

– Vi tar utgangspunkt i det kundene våre vil. Vi har ikke gjort noen grundige kundeundersøkelser på dette, men vi har fått klager på røyking. Det folk klager mest på er når det regner, og de står i leskuret mens folk røyker ved siden av, sier Bruun.

Det er likevel ikke slik at Ruter kan innføre et forbud, selv om de ønsker det.

– Utfordringen vår er at Ruter ikke eier stasjonene og holdeplasser selv. De eies av diverse kommuner, fylkeskommuner og Sporveien. Derfor må vi sette i gang et samarbeid for å se hvilke muligheter vi har til å kunne innføre et slikt forbud, sier Bruun.

Hun sier at det er viktig med et politisk initiativ, men at det er de som eier grunnen som disse holdeplassene og stasjonene står på, som kan innføre et forbud. I tillegg er det noen steder flere grunneiere.

– På Mortensrud T-banestasjon, for eksempel, eies én del av Sporveien, og en annen del av Oslo kommune. Da må alle være enige om at det skal innføres et forbud på stasjonen. Vi har flere slike tilfeller i Oslo og Akershus, og det er en stor jobb som må gjøres i forkant for å kunne få et samarbeid.

Byråden vil ha røykeforbud på alle holdeplasser i Oslo

Samferdselsbyråd Guri Melby (V) har ikke tenkt til å stikke kjepper i hjulene for Ruter.

– Jeg er positiv til å innføre et røykeforbud på alle holdeplasser i Oslo. Jeg synes det er viktig at kollektivtrafikken skal være tilgjengelig for alle som ønsker å benytte seg av den, og da mener jeg at det er en forutsetning at lufta på holdeplassen er røykfri.

Hun tror at Jernbaneverkets forbud vil gjøre det lettere å innføre et lignende forbud i Oslo.

– Detaljene i et slikt forbud må vi se nærmere på. Bymiljøetaten har allerede et samarbeid med Ruter om skilting på holdeplassene i Oslo, og det vil være naturlig å også vurdere avgrensning og håndheving av et slikt forbud i det arbeidet, sier Melby.

Håndhever med skilt og høyttalermeldinger

Det er litt under én måned til Jernbaneverkets forbud trer i kraft på togperronger over hele landet.

De håper at skilting og fjerning av askebegre vil være nok til at folk lar være å røyke på togperrongene. I tillegg skal meldinger over høyttaleranlegget jevnt og trutt minne folk om forbudet.

– Reisende og publikum henstilles til å holde stasjonene og plattformene røykfrie. Der det er høyttalertjeneste, vil jevnlige meldinger minne om det nye forbudet, opplyser markedssjef i Cecilie Pindsle i Jernbaneverket til NTB.