Par måtte flytte ut etter gassfunn

Skyhøye verdier av den eksplosive gassen metan ble i høst målt under gulvet i en leilighet i et borettslag i Akershus.

Lille Haugen og Haugen borettslag

Under bakken strekker et gammelt avfallsdeponi seg inn i bebyggelsen. Til venstre ligger deler av Lillehaugen borettslag, mens enden av Haugen borettslag ses til høyre. Den aktuelle leiligheten ses ikke på bildet.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Deponigassen stammer fra den nå nedgravde søppelfyllingen i Brånåsdalen i Skedsmo på Romerike.

– Nivået var så høyt at det var nødvendig å evakuere leiligheten, for å gjøre større utbedringer, sier styreleder i Haugen Borettslag, Bjarki Reyr.

Styreleder i Haugen borettslag

En leilighet i borettslaget måtte evakueres etter gassfunn, sier styreleder i Haugen Borettslag, Bjarki Reyr.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Ifølge Reyr er det påvist gass i flere av borettslagets 54 leiligheter, men denne skiller seg ut som klart verst.

På PC-en henter Reyr fram rapporten som Hjellnes Consult har laget for kommunen, og som angir mengden av deponigassen under gulvet til 72.000 ppm. Dette er langt over eksplosjonsgrensen på 50.000 ppm.

Badegulv tok fyr

De omfattende målingene i området kommer etter at en enebolig ble så skadet av setningsskader og gass, at den måtte kjøpes av kommunen og rives. Familien opplevde at metangass fra den gamle søppelfyllingen tok fyr i baderomsgulvet.

Kommunen har i høst boret i bakken for å fastslå hvor grensen for den gamle søppelfyllingen går. Ennå er ikke undersøkelsene ferdige.

Men kartleggingene som kommunen har gjort innendørs i 159 boliger, viser at mange boliger har innsig av gass, særlig metan. Ved siste målinger i oktober viste det seg at 21 boliger trengte tiltak.

– Boringene viser at grensen for deponiet er langt inne på tomta og noe av bebyggelsen er bygget direkte over deponiet. Det er direkte grunn til at det er kommet gass inn i flere leiligheter i området, sier Reyr. Også i nabo-borettslaget Lillehaugen er metan påvist i leiligheter.

Lufterør for gass

Skedsmo monterer ventilasjonsrør for å lufte ut gassen som samler seg under bygningene.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

I 14 hus er det påvist setningsskader. Mange av huseierne i Lensmann Klevs vei har varslet erstatningssøksmål mot Skedsmo kommune som drev deponiet.

Samtidig har man aldri tidligere gjort så høye målinger av metan i Norge, og tall fra SSB viser at de største metanutslippene i Norge kommer fra jordbruk og søppeldynger.

Legger nytt gulv

Samboerparet som bor i leiligheten i Haugen borettslag, er nå midlertidig tilbudt en kommunal leilighet, mens Skedsmo kommune prøver å løse problemet.

Dette bekrefter Birger Marøy, som er sjef for kommunalteknikk i Skedsmo.

– Vi skal ta opp gulvet og legge membran for å tette mot gass. Vi legger en flytende membran og radonduk, før vi bygger opp igjen gulvet.

Etter planen skal paret kunne flytte tilbake 1. februar, forteller sektorsjefen, som selv ikke vil bruke ordet evakuering om flyttingen. Han er også tvilende til om det var eksplosjonsfare.

På stedet der det var søppeldeponi

Sjefen for kommunalteknikk i Skedsmo, Birger Marøy. Han sier kommunen jobber med å fjerne gassansamlinger under leiligheten der par måtte flytte fra høye gasskonsentrasjoner.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Det har ikke vært eksplosjonsfare i selve huset, men det har vært målt høye gassnivåer i fundamentet, altså i leca'en under.

– Men kunne det ikke fått følger hvis det hadde eksplodert under huset?

– Det er vanskelig å kommentere. Det er mulig, men om det er antennbart er jeg ikke sikker på, sier Marøy.