Metan farligere enn man trodde: Nå er det gjort nye rekordmålinger av klimagassen

Aldri før er det gjort så høye målinger av klimagassen metan. Metan er farligere enn hva man trodde for få år siden, og utslippene kan få store konsekvenser for den globale oppvarmingen.

Sleipner A

I Sleipner-området i Nordsjøen er det både olje- og gassvirksomhet. Olje, kull og gass er en av kildene til metanutslipp. For å få utslippene ned er det viktig å kutte i denne sektoren.

Foto: Øyvind Hagen / StatoilHydro

Frem til nå har forskerne og FNs klimapanel vært opptatt av klimagassen CO₂. Det er fortsatt aller viktigst å kutte i CO₂-utslippene, men samtidig er klimagassen metan langt sterkere enn man trodde for få år siden.

I dag legger Miljødirektoratet frem rapporten som viser en ny rekordmåling av metan i atmosfæren. Målingen er utført av Norsk institutt for luftforskning (NILU) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Seniorforsker Cathrine Lund Myhre

Seniorforsker Cathrine Lund Myhre er bekymret over rekordhøye metanutslipp.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

En studie viser at metan har et strålingspådriv som er 25 prosent sterkere enn forskerne tidligere har lagt til grunn. Det betyr at metan spiller en enda større rolle for den globale klimaoppvarmingen enn tidligere antatt.

De høye målingene og at metan er sterkere enn man trodde gjør forskerne bekymret:

– Vi ser en økning fra år til år uten at vi helt vet hvorfor. Vi vet ikke om det skyldes menneskeskapte kilder, eller om det skyldes at naturlige kilder som forandrer seg på grunn av klimaendringene, sier seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning Cathrine Lund Myhre.

Kyr på beite på Holmemstranda i Rauma

Kyr på beite er bonderomantisk, men gir store metanutslipp.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Lettere å få bukt med metan enn CO₂

Myhre peker på at klimaendringer gir mer ekstremvær og nedbør som gir mer våtmark, som igjen kan føre til økte metanutslipp.

Metan kommer i stor grad fra menneskeskapte kilder som olje og gass, søppeldynger, rismarker, jordbruk, våtmarker og hav.

Metan er en 32 ganger sterkere klimagass enn CO₂.

– Det som er bra med metan er at den bare har rundt ti års levetid i atmosfæren. Tiltak rettet mot å redusere metan vil derfor ha større effekt enn å redusere CO₂. Derfor må vi kutte i utslippene av både metan og CO₂, sier Myhre.

Tusenvis av nye bøker blir bare kastet på dynga.

Søppeldynger er en kilde til metautslipp.

Foto: Line Hødnebø

Rekord hvert år

Det har vært rekordmålinger av metan hvert år siden 2007, både på de norske stasjonene og globalt.

– Jeg er bekymret. Det er en kraftig klimagass som trenger å bli begrenset. Vi vet ikke helt hvorfor den øker. Derfor er det grunn til bekymring, og det er grunn til å ha et større fokus på metan for å forstå disse årsakene, slik at vi kan gjøre noe med det.

– Hva slags tiltak kan man gjøre?

– Det er å begrense utslippene fra olje, gass, kull og søppeldynger.

I forrige uke kom en rapport fra Statistisk sentralbyrå som viser at de største metanutslippene i Norge kommer fra jordbruk og søppeldynger.

Rismarker i Myanmar

Rismarker og annen våtmark er en kilde til metanutslipp. Forskerne tror våtmarker avgir mer metan som følge av våre utslipp som gir varmere og våtere klima.

Foto: YE AUNG THU / AFP

– Vi «booster» naturlige prosesser

Direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro betegner funnene som skumle.

– Vi er bekymret for om klimaendringene, altså temperaturøkningen og nedbørsmønstrene, er årsaken til at blant annet våtmarker slipper ut enda mer metan. At våre klimagassutslipp «booster» de naturlige prosessene.

Hun peker på at menneskene rokker ved hele det grunnleggende, naturgitte systemet.

– Det er skummelt at de menneskene utslippene påvirker naturlige prosesser. Våtmarkene har mye større utslipp enn hvis naturen fikk gå sin gang, uten menneskets innblanding, sier Hambro.

Metan er en drivhusgass i atmosfæren. Den kommer blant annet fra gresspisende husdyr som slipper ut metangass når de spiser og raper. Metan finnes også i Artisk, så hvis isen smelter og gassen slippes ut, vil det bidra til global oppvarming.

Se informasjonsvideo om metan fra NRK Skole.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger