– Utrolig stolt på vegne av hele kommunen

Ordfører i Hole kommune er stolt over innsatsen som ble utført fra kommunens side den 22. juli. I går fikk de skryt i rapporten fra 22. juli-kommisjonen.

Rådmann og ordfører i Hole, Ståle Tangestuen og Per Berger

Rådmann, Ståle Tangestuen og ordfører i Hole, Per Berger, foran Sundvolden hotel som ble svært sentralt etter terrorangrepet.

Foto: Odd Vegard Kandal / NRK

Under mandagens fremleggelse av 22. juli-kommisjonens rapport ble Hole kommunes innsats den grusomme fredagen i fjor omtalt. Kommunen får skryt fra kommisjonen for å ha hatt alle planer på plass, samtidig som planene faktisk virket.

Kommisjonen skriver blant annet at:

  • Kriseteamet i Hole kommune hadde gjennomført flere øvelser på håndtering av store ulykker. Ut fra erfaringer og planverk evnet de å mobilisere, improvisere og ta faglig ledelse over et stort korps av egne ansatte og frivillige da en tragedie som langt overgikk det man på forhånd naturlig kunne ha tenkt seg, rammet den lille kommunen.

– Jeg er utrolig stolt på vegne av hele kommunen, og kanskje spesielt helseapparatet vårt som fungerte svært bra, sier ordfører i Hole, Per Berger.

De fleste var på ferie

Han var selv på ferie hos sine foreldre i Trøndelag julidagen. De fleste andre i kommunens ledelse var også på ferie. Rådmannen var i England, og informasjonssjefen var på seiltur. Allikevel klarte kommunens kriseledelse å samle seg, for å sørge for best mulig hjelp til de berørte.

– Det skal alltid være en formell stedfortreder i forbindelse med ferier, og vi har lister med kontaktinformasjon som alle vet hvordan de får tilgang på. Det er mye av grunnen til at ting fungerte så bra, sier rådmann Ståle Tangestuen.

De to kommunetoppene i Hole møter NRK.no på Sundvolden hotell, et samlingssted som ble svært sentralt 22. juli 2011 og dagene som fulgte. Ordføreren ønsker også å trekke fram et godt samarbeid over år, som viste seg å bli svært viktig denne gang.

God dialog med Sundvolden

– Vi har brukt dem ved flere anledninger, blant annet etter en storbrann i 2006. Dette hadde overhodet ikke fungert uten Sundvolden. Vi kunne ikke innlosjert så mange mennesker på en skole eller idrettshall, der det ikke finnes varme senger og mat, sier Berger.

Kommunens kriseledelse består av rådmann, ordfører, informasjonsansvarlig, beredskapssjef og den øverste lederen i den enheten som blir rammet, i dette tilfellet kommunelegen. Samtidig har kommunene et kriseteam som også rykket ut, de blir ifølge ordføreren benyttet ofte, og hadde derfor god trening.

– Men de hadde jo ingen anelse om hvor omfattende dette ble da de rykket ut, sier Berger.

Bekymret for politiinnsatsen

I samme rapport som Hole kommune får skryt, blir det lokale politiet slaktet. Kommisjonen mener at politiet kunne vært på Utøya i god tid før gjerningsmannen faktisk ble pågrepet.

– Det bekymrer meg at polititjenestemenn som jobber på Hønefoss ikke visste hvor Utøya lå. Lokalkunnskap er utrolig viktig for å gjøre en god jobb, og her har politidistriktet en del å gjøre med tanke på opplæring, sier ordføreren.