Oppgradert signalanlegg, men ingen tog

Hele Østfoldbanens Østre linje fra Sarpsborg til Ski er oppgradert med det nye signalanlegget ERTMS. Likevel har samferdselsministeren ingen planer om togtrafikk mellom Sarpsborg og Rakkestad.

Toglinje

Jernbanelinjen mellom Sarpsborg og Rakkestad ligger øde. Men den er oppgradert med nytt signalanlegg.

Foto: Odd Skjærdal / NRK

Mandag var det festivitas på Askim stasjon med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til stede. Det ble feiret at det er investert 1,2 milliarder kroner på Østfoldbanens Østre linje. Mye av pengene har gått til det nye, digitale signalanlegget ERTMS.

Jernbanestrekningen er den første i Norge som får dette nye systemet. Strekningen fra Sarpsborg til Ski har vært en teststrekning. ERTMS skal erstatte de 11 forskjellige signalsystemene vi har i dag.

Vil binde fylket sammen

Det er mange år siden det gikk passasjertrafikk på jernbanen mellom Sarpsborg og Rakkestad.

Ordfører Thor Hals

Ordfører Thor Hals i Askim mener togtrafikk hele veien til Sarpsborg er en god ide.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Nå har flere tatt til orde for at det bør gå tog også på denne strekningen, ikke minst når det nye sykehuset åpner i Sarpsborg i november. Blant dem er ordføreren i Askim Thor Hals.

– Jeg synes det er en god ide. Nå er det ERTMS helt fram til Sarpsborg. Hele Østre linje fra Sarpsborg til Ski ligger nå helt klar til å kunne kjøres på. Det kunne være en fin måte å binde indre og ytre Østfold sammen på. Jeg håper det kan bli en løsning over tid, men vi må nok lobbe litt for å få til det, sier Hals.

– Har du nevnt det for samferdselsministeren?

– Vi har nevnt det for veldig mange.

Prioriterer intercity

Samferdselsministeren vil ikke uten videre love togkjøring mellom Rakkestad og Sarpsborg i nærmeste framtid.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk spørsmål om togtrafikk mellom Rakkestad og Sarpsborg da han besøkte Østfold i dag.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Nå jobber vi veldig iherdig for å framskynde arbeidet med intercity-satsingen. Det er der de store pengene vil gå når det gjelder å bygge ny infrastruktur. Jeg ser ønsket man har om å videreføre Østre linje, men prioriteringen nå er intercitysatsingen. Det er det Stortinget har prioritert, det er det vi har innrettet prosjektorganisasjonen mot, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Så du vil ikke arbeide for å få knytte Østfoldbanens Østre og Vestre linje sammen?

– Jeg vil ikke forsinke arbeidet med intercitysatsingen Det er den som har prioritet. Det å begynne en omkamp på det vil være svært uheldig. Men det å arbeide for å få et godt kollektivtilbud som også binder sammen indre Østfold med søndre del av fylket er viktig. Men det er en jobb som kommunepolitikere og rikspolitikere må gjøre sammen, sier samferdselsministeren.