Ny strid om milliard-motorvei i Oslo

En ny motorveistrid er under oppseiling i Oslo, til forveksling lik konflikten om E18 vestover. Denne gang står slaget på østkanten.

Ny E6 tunnelåpning Abildsø

STOR MOTORVEI: Slik vil nye E6 fortone seg sett sørfra mot tunnelmunningen på Abildsø.

Foto: Statens vegvesen

Arbeiderpartiet begynner nemlig å få kalde føtter når det gjelder Manglerudtunnelen.

Prosjektet startet som en miljøtunnel for å skåne boligområdene på Ryen og Manglerud for støy og forurensning fra E6, men har est ut til å omfatte et helt nytt veisystem i store deler av Oslo øst.

Lover ikke lenger tunnel

Prosjektet har hatt bred politisk oppslutning i Oslo. Men i utkastet til nytt kommunevalgprogram går Oslo Ap vekk fra løftet om å jobbe for at tunnelen skal bygges.

I stedet nøyer de seg med å kreve at prosjektet innfrir på miljøområdet.

Ikke minst prosjektet E6 Oslo Øst må innfri på miljøområdet.

Utkast til kommunevalgprogram 2019-2023

– Det oppfatter jeg som et svik, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke.

– Det er et svik mot alle dem som stemte på Arbeiderpartiet her i bydel Østensjø og andre deler av Oslo øst i 2015, da Arbeiderpartiet garanterte at denne tunnelen skulle bygges.

Oslo Arbeiderparti vil arbeide for å realisere Manglerudtunnelen.

Oslo Aps kommunevalgprogram 2015-2019
Hallstein Bjercke på Manglerud

SVIK: Hallstein Bjercke (V) beskylder Arbeiderpartiet for å svikte velgerne i Oslo øst. Selv er han villig til å akseptere mer bompenger for bilistene for å få bygd Manglerudtunnelen.

Foto: Olav Juven / NRK

– Jeg har jobbet for denne tunnelen i åtte år og har opplevd Arbeiderpartiet og Raymond Johansen som en nær alliert i kampen for å få denne veien under bakken og sørge for at barna i Østensjø får vokse opp uten trafikkstøy og i ren luft, sier Bjercke.

– Komisk

Andreas Halse, Oslo Arbeiderparti

VIL TENKE SEG OM: Andreas Halse (Ap) utelukker ikke at han og Oslo Ap fortsatt vil gå for tunnel, men vil ikke love noe får han ser den endelige prislappen.

Foto: Olav Juven / NRK

Miljø- og samferdselspolitisk talsmann i Oslo Arbeiderparti, Andreas Halse, kaller påstanden om svik komisk.

– Vi har fulgt opp akkurat det vi sa vi skulle i 2015 og har fortsatt å jobbe med dette prosjektet. Nå er det nytt valg, vi lager et nytt program, og da forteller vi velgerne hva vi tenker om framtida nå, sier Halse.

Han sier at en viktig grunn til at Arbeiderpartiet ikke lenger vil love tunnel, er at prosjektet blir større og større og dyrere og dyrere.

13 milliarder

Prosjektet heter nå «E6 Oslo øst» og omfatter 15 kilometer ny motorvei fra Klemetsrud i Oslo sør til Trosterud i Groruddalen.

Fem kilometer av E6 mellom Abildsø og Alnabru skal legges i tunnel. En foreløpig prislapp på den nye motorveien er 13 milliarder kroner.

I tillegg kommer en omfattende omlegging av det øvrige veisystemet i området til en hittil ukjent pris. Et nytt kostnadsanslag for hele pakken kommer til våren, opplyser Statens vegvesen.

Det meste skal betales av bilistene gjennom nye bompenger, på samme måte som for E18 vestover.

Kart over E6 Oslo Øst (tidligere Manglerudprosjektet)

STOR OMLEGGING: Priosjektet E6 Oslo sør betyr en omfattende omlegging av veisystemet på østkanten. Strekning 1 og 2 (S1 og S2) er ny E6 inkludert tunnel og skal etter planen bygges samtidig. Første mulige byggestart er ifølge Statens vegvesen 2024.

Foto: Statens vegvesen

– Milliarder i nye bompenger

– Det er et veldig stort prosjekt. Vi må være sikre på at det bidrar til å nå de målene vi har for klima og luftforurensning i Oslo, og det kommer til å koste mye, sier Andreas Halse.

Frykten er at mer vei vil skape mer trafikk i Oslo totalt. Den samme frykten er hovedgrunnen til at de rødgrønne partiene i Oslo er motstandere av E18 vestkorridoren.

– Jeg vil gjerne se mer trafikkanalyser og hva det betyr totalt for biltrafikken i Oslo, og kunne veie det opp mot andre investeringer som er aktuelle.

– Det som uansett er klart, er at dette kommer til å bety mange, mange flere milliarder i bompenger for bilistene. Bare det er en ganske god grunn til å tenke seg om, sier Halse.

Klare E18-paralleller

På plussiden teller bedre fremkommelighet ikke bare for biler, men også for kollektivtrafikk og syklister, at tungtransport og gjennomgangstrafikk legges under bakken, og at nye områder kan byutvikles.

Parallellen til E18-diskusjonen i vest er slående, men i kjerneområdet i øst kan det godt være at Oslo Ap kommer til motsatt konklusjon og støtter motorveien.

– Det kan godt hende at det er det som skal bli konklusjonen. Men jeg tror vi skal trekke konklusjonen etter at vi vet prislappen og ikke på forhånd, sier Andreas Halse.

Vil trekke seg fra lista

Kristin Sandaker

VIL TREKKE SEG: BU-leder Kristin Sandaker vil trekke seg fra lista til bydelsvalget hvis Oslo Ap går vekk fra løftet om tunnel her på Manglerud (Arkivfoto).

Foto: Olav Juven / NRK

Programutkastet er som en rød klut foran øynene på Arbeiderparti-folk lokalt. Leder for bydelsutvalget i bydel Østensjø, Kristin Sandaker, sier at hun ikke kan fronte et partiprogram som ikke lenger lover tunnel.

Hun vil ikke søke gjenvalg som BU-leder hvis programformuleringen blir stående når Oslo Ap vedtar partiprogrammet i mars.

– Dette er en såpass prinsipiell sak for meg at da må valget skje uten meg på sikker plass.

– Fram mot mars kommer vi til å jobbe for vårt synspunkt og begrunne det med nødvendigheten av å få ned støyen, støvbelastningen og forurensningen langs den veistrekningen, sier Kristin Sandaker.

Partiet avgjør

– Det er ingen tvil om at dette kommer til å bli en diskusjon. Det er et programutkast, programkomitéen har kommet med sin anbefaling, og så er det partiorganisasjonen som avgjør hvordan dette faktisk blir, sier Andreas Halse.