160 kroner i bompenger når E18 kommer

Elbil-rabatten presser prisen i været for bensin- og dieselbiler på ny E18 mot Oslo vestfra.

E18 Lysaker

MER BOMPENGER: Når ny E18 på strekningen her fra Lysaker til Ramstadsletta står ferdig i 2025, øker det samlede bompengetrykket kraftig for bilpendlere i vestregionen.

Foto: Statens Vegvesen

I går kunne NRK fortelle at elbil-eiere i 2025 får en daglig utgift på 71 kroner gitt at de må gjennom de nye E18-bommene i Bærum og to bommer i Oslo både i morgen- og ettermiddagsrushet.

Ifølge tall fra Statens vegvesen ligger tilsvarende tall for en dieselbil an til å bli i overkant av 160 kroner. For en bensinbil er summen drøyt 150 kroner.

I de nye E18-bommene må både bensin- og dieselbiler betale 35–36 kroner hver vei både i og utenfor rush.

– Utrolig høye summer

– Jeg tenker at folk må få seg en elbil så fort som mulig, for dette er så utrolig høye summer, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

KRITISK: Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal.

Foto: Erik Norrud

– Men vi vet at det ikke er alle som kan få seg en elbil og at dette derfor rammer så sosial skjevt.

Men elbilene må jo også betale ganske mye?

– Ja, det er også en side av saken. Det viser bare så overtydelig at hele systemet, med et ønske om å få ned trafikken, få folk til å kjøre mer miljøvennlige biler, sammen med et enormt behov for finansiering, er helt uforenlig, sier Sagedal.

Trenger 14 milliarder

Første etappe av ny E18 gjennom Bærum vil koste nær 14 milliarder kroner. Finansieringsopplegget til Statens vegvesen ser slik ut:

  • Første etappe Lysaker – Ramstadsletta er kostnadsberegnet til 13,7 milliarder kroner.
  • Staten skal betale 25 prosent, bilistene 75 prosent gjennom bompenger.
  • Når etappen står ferdig i 2025 blir det satt opp seks nye bommer.
  • Disse kommer på selve E18, på det nye adkomsten til Fornebu, i Professor Kohts vei, Vollsveien, Bærumsveien og Griniveien.
  • Statens vegvesen har beregnet at lette biler i snitt må betale 26 kroner hver vei.
  • Elbiler skal betale 13 kroner, i tråd med Stortingets vedtak om at elbiler skal betale maksimalt 50 prosent av ordinær pris.
  • Med 40 prosent elbilandel i 2025 beregner Statens vegvesen at bensin- og dieselbiler må betale 35–36 kroner hver vei.
  • Tidligere beregninger har vært basert på 20 prosent elbilandel, men man ser nå at dette er altfor lavt.
Nye bommer E18 kart

NYE BOMMER: Det er planlagt seks nye bommer når første etappe av E18 fra Lysaker til Ramstadsletta står ferdig i 2025. Bommene vest for Sandvika kommer etter planen nærmere 2030.

Foto: Statens Vegvesen

Legger vi sammen passeringsprisen i 2025 i de nye E18-bommene og dagens to Oslo-bommer, blir dette summen pr. dag for pendlere fra vestregionen som jobber innenfor dagens bomring:

Bompenger tur-retur Bærum - Oslo

Totalsum

E18-bommene (betaling begge veier)

Bommene på bygrensa (betaling kun mot Oslo)

Dagens bomring (betaling begge veier fra 2019)

Dieselbil i rush 160-162 kroner

70-72 kroner

30 kroner

60 kroner

Dieselbil utenom rush 145-147 kroner

70-72 kroner

25 kroner

50 kroner

Bensinbil i rush 151-153 kroner

70-72 kroner

27 kroner

54 kroner

Bensinbil utenom rush 133-135 kroner

70-72 kroner

21 kroner

42 kroner

Elbil i rush 71 kroner

26 kroner

15 kroner

30 kroner

Elbil utenom rush 56 kroner

26 kroner

10 kroner

20 kroner

Bruk av brikke vil gi 20 prosent rabatt.

– Gammeldags

Lan Marie Nguyen Berg

KRITISK: Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (MDG).

– Dette viser at Høyre, Venstre og Frp er i ferd med å påføre folk i Oslo og Akershus en gigantregning for et gammeldags motorveiprosjekt, sier Oslo miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

– Her blir det omtrent en dobling av bompengene bare fordi de ønsker dette E18-prosjektet, altså utvidelsen av veien mellom Oslo og Bærum.

Men MDG pleier da ikke å være redd for å skru opp bompengene?

– Vi ønsker å bruke bompengene til de riktige tingene, så som Fornebubane, sentrumstunnel, nye trikker og bedre kollektivløsninger, sier Berg.

Bussvei og sykkelvei

Mens motstanderne ynder å fremstille E18 som et gigantisk motorveiprosjekt som vil gi flere biler inn i Oslo, argumenterer tilhengerne med egen bussvei, ekspress-sykkelvei og tunneler som frigjør store arealer til byutvkling.

En av de fremste pådriverne for ny E18 - og systemet med at bilistene betaler etter hvert som veien står ferdig - er fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus.

Anette Solli

PÅDRIVER: Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H).

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi er ikke enige i forutsetningene for regnestykkene, svarer Solli når NRK spør hvordan hun vil forsvare den høye passeringsprisen i E18-bommene.

Solli er nemlig kritisk til Samferdselsdepartementets føringer om at bilistene skal betale et lån med seks prosent rente og bare 15 års nedbetalingstid.

– Her har man lagt seg på de verst tenkelige forutsetningene for å regne ut hva passeringene skal koste. Dette er det Samferdselsdepartementet og politisk ledelses ansvar å få ryddet opp i.

Blir dyrt

Men det er vel begrenset hvor langt man får ned prisen selv med dine forutsetninger?

– Dobbelt så høy rente enn det som trengs bidrar til ganske høy pris og mye høyere enn nødvendig. Det er ingen tvil om at dette blir dyrt, men jeg mener at vi ikke kan legge til grunn de summene som Statens vegvesen har regnet seg fram til.

Kan bompengebelastningen vestfra bli så høy at du blir i tvil om denne veien bør bygges.

– Denne veien bygges, sier Anette Solli.

Samferdselsdepartementet har ennå ikke svart på utfordringen fra Solli.