Skjerper tilsyn med barnehager

Kunnskapsministeren foreslår at også fylkesmennene skal kunne føre tilsyn med barnehager.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

LOVENDRING: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at flere skal se hvordan det står til i norske barnehager.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I dag er det kommunene som fører tilsyn med barnehagene, nå vil regjeringen ha enda et tilsyn som er uavhengig for å øke barns sikkerhet.

Det kommer frem i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Fylkesmannen vil kunne ta opp saker på eget initiativ, og vårt forslag gir foreldrene en ekstra mulighet til å be om at Fylkesmannen skal kobles inn, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kobler inn Fylkesmannen

Fortsatt skal kommunene føre tilsyn med barnehagene her i landet, men kunnskapsministeren ønsker å involvere flere i tilsyn.

– Kommunene kjenner barnehagene sine godt, og vi mener det er klokt at kommunene fortsatt skal føre tilsyn med dem. Problemet så langt har vært at det bare har vært kommunene som har gjort dette. Nå vil vi innføre en ekstra sikkerhet ved også å gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn, sier Røe Isaksen i samme pressemelding.

Fylkesmannen skal kun kobles inn i spesielle tilfeller.

– Dersom foreldre opplever at kommunens tilsyn ikke har tilstrekkelig legitimitet eller tillit, kan foreldrene be Fylkesmannen vurdere å føre tilsyn. Hvis kommunen og Fylkesmannen er uenige, er det Fylkesmannen som får siste ord, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Utydelig og mangelfull

Kunnskapsministeren mener dagens regelverk om dokumentasjon og vurdering i barnehagen er utydelig og mangelfullt.

– Lovforslaget skal bidra til at alle barn i barnehagen får et tilrettelagt tilbud slik barnehageloven krever. Forslaget innebærer ingen nye plikter for barnehagens arbeid. Dokumentasjon og vurdering er ikke et mål i seg selv, men denne lovpresiseringen skal gi personalet et bedre grunnlag for å tilrettelegge for gode pedagogiske tiltak for det enkelte barn, sier Røe Isaksen.

Her kan du lese hele høringsbrevet. Fristen for å si noe om saken er 19. januar.

barnehage

SIKRE BARN: Den nye lovendringen skal gjøre det enklere for en ny vurdering i saker det er tvil.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX