Daniel (1) gjør som kunnskapsministeren vil

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil sette inn læringsstøtet tidligst mulig. Forskning viser at læring i barnehagen reduserer frafallet i videregående skole.

smører skiva selv

Måltidene på småbarnsavdelingen i Sørbø barnehage blir flittig brukt til å trene på basisferdigheter og språk.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Det er lunsjtid på småbarnsavdelingen i Sørbø barnehage i Sandnes. De yngste barna skal ha skivemåltid og får litt hjelp til å kravle seg oppi stolene. Halvannet år gamle Daniel peker på brødskivene. Det er ikke vanskelig å forstå hva han kommuniserer.

Anne Brit Haukland

Anne Brit Haukland er styrer i Sørbø barnehage i Sandnes.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Ja, du vil ha skive, Daniel. Se her.

Barnehagen ønsker at barna skal lære tidligst mulig. Og læringen skjer gjennom hverdagssituasjoner og måltidene.

– Små barn lærer ved å være aktive og delta. På denne måten skaper de forståelse for seg selv, sier styrer Anne Brit Haukland.

Jobber for kvalitetsløft i barnehagene

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Foto: Marte Garmann

Slike barnehager, der hverdagssituasjoner og lek blir utnytta til læring, vil kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gjerne ha. Han ønsker mer kvalitet i landets barnehager.

– Det er nok for store forskjeller mellom barnehagene i dag. Vi ønsker å satse på et kvalitetsløft i barnehagene, for å sikre at alle barn får utforske, leke og lære, sier Røe Isaksen.

For tiden arbeider han med ny rammeplan og barnehagelov. Han er tydelig på at han ikke ønsker egne ferdighetsmål for de små, men ønsker at barnehagene skal tilby mer enn barnepass.

Kunnskapsministeren vil at de ansatte i barnehagene skal hjelpe med å bygge en stødig grunnmur, som gjør barna klare til skolestart.

– Jeg tror ikke det er riktig å overføre noen av skolens oppgaver til barnehagene. Likevel – det er naturlig at barna blir kjent med alfabetet og tall, sier statsråden.

de synger

Tre- og fireåringene i Sørbø barnehage i Sandnes lærer både matematikk og språk gjennom sang, rim og regler.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

– Barnehagen skal ikke bli en skole

Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom hva barn lærer i barnehagen og hvordan det går videre på skolen.

– Dette gjelder spesielt språkutviklingen. Derfor er det fornuftig å legge større vekt på læring i barnehagen, fordi dette sannsynligvis fører til at barnet lykkes bedre i både grunn- og videregående skole, sier pedagogikkforsker Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark.

Han ser allikevel faren dersom læring får altfor mye oppmerksomhet blant de små.

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark.

Foto: Høgskolen i Hedmark

– Barnehagen skal ikke bli en skole, og det er det viktig å formidle til personalet i barnehagene. Hovedpoenget er å lære språk og utvikle seg sosialt i naturlige aktiviteter, og bli stimulert i hverdagen, sier han.

Krever fagutdanna ansatte

Mange elever slutter på videregående skole. Nordahl mener frafallet kan reduseres ved tidlig innsats på kunnskap blant barnehagebarna.

– Vi kan se til Ontario-regionen i Canada. Der jobber de med hele løpet fra barnehage til endt videregående opplæring. De har fått bedre gjennomføring blant de eldste når de parallelt har jobba med de yngste, sier Nordahl.

Barnehagestyreren i Sørbø har stor tro på tidlig innsats.

– Det er det viktigste av alt. Vi må ha kompetanse i personalet til å utnytte situasjoner til læring. Gjennom dagen. I leken. I hverdagssituasjoner, sier Haukland.