Hopp til innhold
Kronikk

Vi må løfte barnehagene

Barnehagene bør bruke tiden til mer læring, og kommunisere med skolene om barns talenter og utfordringer.

barnehage

Når så mange foreldre velger å sende sine barn i barnehage, bør vi bli flinkere til å utnytte tiden i barnehagene bedre. Kompetansen er der. Hvorfor ikke bruke tiden til mer læring? spør Høyres Stefan Heggelund i denne kronikken. Bildet er en illustrasjon.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Debatten om frafall i skolen er viktig. Altfor mange elever i videregående skole avslutter skoleløpet. Dessverre er diskusjonen om løsningene ensidig. Man iverksetter viktige tiltak både i grunn- og videregående skole for å forhindre frafall, men glemmer altfor ofte å snakke om grunnlaget for et godt skoleløp. Barnehagene burde være en del av det ordskiftet.

Dagens barnehagedebatt er lutfattig. De store barnehageoppslagene handler nesten bare om én ting: bemanning. Som utdanningspolitiker i Oslo bystyre får jeg stort sett ett spørsmål om barnehager: Er du for eller mot bemanningsnorm? Andre forespørsler er bare variasjoner over dette spørsmålet.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Mer enn trygge fang

Bemanning er vesentlig. Jeg mener vi skal ha barnehager med høy voksen- og pedagogtetthet. Jeg synes barna skal ha trygge fang å sitte på når de er i barnehagen. Det er én av grunnene til at jeg støtter arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning, hvor ufaglærte assistenter kan bli faglærte samtidig som de er i jobb. Den andre grunnen er jeg vil ha mer enn trygge fang.

Regjeringen offentliggjorde barnehagemeldingen sin mens de aller fleste satt i bilkø på vei opp mot påskefjellet. Det er neppe tilfeldig.

Stefan Heggelund

Rett før påske la regjeringen frem sin barnehagemelding. Den ble offentliggjort mens de aller fleste satt i bilkø på vei opp mot påskefjellet. Det er neppe tilfeldig. Hvis jeg var ansvarlig for den meldingen, ville jeg også helst sett at så få som mulig visste om den. Barnehagemeldingen er uten ambisjoner og blottet for visjoner. Den er laget av politikere på tomgang. Det viste seg at da målet om full barnehagedekning var nådd, hadde man ikke flere ideer.

Bruk tiden til læring!

Barnehagepolitikk bør høyere opp på dagsorden. Barns læring foregår hele tiden, både på godt og på vondt. Når så mange foreldre velger å sende sine barn i barnehage, bør vi bli flinkere til å utnytte tiden i barnehagene bedre. Kompetansen er der. Hvorfor ikke bruke tiden til mer læring?

Det betyr ikke at barnehagen skal bli en skole. Barnehagen skal være en barnehage. Det betyr bare at barnehagen kan legge grunnlaget for at barn får bedre muligheter når de begynner i skolen.

Når så mange foreldre velger å sende sine barn i barnehage, bør vi bli flinkere til å utnytte tiden i barnehagene bedre. Kompetansen er der.

Stefan Heggelund

I dag er virkeligheten skremmende. La meg gi dere noen eksempler fra min hjemkommune, Oslo:

• Mer enn hver fjerde elev mangler tilstrekkelige norskferdigheter til å følge vanlig undervisning når de begynner i skolen. Det til tross for at de aller fleste har gått i barnehagen.
• For barn med minoritetsspråklig bakgrunn er tallet 70 prosent. Det til tross for at 75 prosent av dem er født og oppvokst i Norge, og 70 prosent har gått i barnehage.

Begynner du på skolen uten å kunne følge den ordinære undervisningen på grunn av språkproblemer, kan det ha konsekvenser for resten av utdanningsløpet ditt. Å ikke se på dette som viktige momenter for å forhindre frafall senere, er feilslått. Å ikke bruke tiden i barnehagene for å gjøre noe med det, er urettferdig.
Vi må fornye visjonene vi har for barnehagene. Barnehager er en unik mulighet for å gjøre utdanningsløpet til barna enklere. Tiden i barnehagene bør brukes til å sikre at alle får muligheter til en god skolegang.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Nye visjoner er god medisin

Høyre mener vi kan gjøre dette på flere måter. Her er tre av dem:

1. Barn skal lære seg norsk før skolestart. Språk er grunnleggende for læring. Å ha en god språkutvikling er avgjørende for å kunne tilegne seg læring uansett fag og det er grunnleggende for sosial kompetanse. Derfor bør språk være hovedsatsingen når man snakker om innhold i barnehagen. Høyre ønsker å rette søkelyset på språkopplæring og -stimulering i barnehagene.

2. Åpenhet om barnehagene. Foreldre som velger barnehage til sine barn har rett til å få innsyn i barnehagene de kan velge mellom. Informasjon skal være tilgjengelig for alle. Tilsynsrapporter, pedagogtetthet og brukertilfredshet er eksempler på momenter foreldre bør kunne se i en nettbasert kvalitetsportal for barnehagene.

Informasjon om barnets talenter og utfordringer vil være relevant for å gjøre arbeidet med tilpasset opplæring enklere for skolen.

Stefan Heggelund

3. Bedre samarbeidet mellom barnehager og skole. For å gjøre overgangen fra barnehage til skole mer smidig både for barn, men også for skole, må det være systematisk kommunikasjon mellom barnehagen og skolen. Informasjon om barnets talenter og utfordringer vil være relevant for å gjøre arbeidet med tilpasset opplæring enklere for skolen.

Barnehagene trenger et løft. Både gjennom bemanning, men også konkret ved å satse på innhold. Det vil gi barn større muligheter når de begynner i første klasse, i tillegg til at det kan bidra til å forhindre frafall senere.

Å løfte barnehagene er noe av det viktigste vi kan gjøre. Nye visjoner for barnehagen er god medisin.