Thune med ny informasjon i Millehaugen-saken

Privatetterforsker Ola Thune har kommet med nye opplysninger om Haugerud-drapet som underbygger Stig Millehaugens forklaring.

Stig Millehaugen

Tiltalte Stig Millehaugen og advokat Marius Oscar Dietrichson (t.v.) og advokat Morten Furuholmen i lagmannsretten rett før Ola Thune skal vitne.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Millehaugen ble i april i fjor dømt til lovens strengeste straff på 21 års forvaring for overlagt drap på en Young Guns-leder på Haugerud i Oslo i 2009. Shahbaz Dad ble funnet skyldig i å ha bestilt drapet og dømt til 21 års fengsel.

Begge anket på stedet. Og begge erkjente ikke straffskyld for drap eller drapsforsøk da ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett.

Tekniske bevis

Ola Thune

Privatetterforsker Ola Thune kom torsdag med opplysninger som underbygger drapsdømte Stig Millehaugens forklaring.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Torsdag forklarte privatetterforsker Ola Thune seg i Borgarting lagmannsrett.

Som sakkyndig vitne la Thune fram sitt bilde av tidsangivelser og tekniske bevis ut fra sine egne undersøkelser i saken på oppdrag fra Millehaugens forsvarer, advokat Morten Furuholmen.

Thune viste fram en rekonstruksjon av hendelsesforløp og tidsbruk før og etter drapet på Haugerud.

Aktor Nina Margoth Prebe har under rettssaken lagt vekt på de tekniske bevisene i saken og Millehaugens bevegelser i etterkant av drapstidspunktet på Haugerud.

Thune har gått gjennom politiets steds- og tidsangivelser og sammen med en annen privatetterforsker, Tom Saugerud, foretatt en tidsanalyse av Millehaugens bevegelser som ikke samsvarer med politiets egen rekonstruksjon.

Tidslinjen

– Vi tror at Thunes stikkprøver vil underbygge tiltaltes forklaring. De undersøkelsene som han nå kommer med, er i felles interesse for begge de tiltalte, og har ulike tilnærminger, sier Furuholmen.

I tingretten var det flere tekniske bevis som pekte mot Millehaugen, men Furuholmen prøver nå med Thunes hjelp å sette spørsmålstegn ved blant annet funn på åstedet, tidslinjen og bevegelsene til de involverte før og etter drapstidspunktet.

Artikkelen fortsetter under bildet

Stig Millehaugen

Millehaugen ble i april i fjor dømt til lovens strengeste straff på 21 års forvaring for overlagt drap på en Young Guns-leder på Haugerud i Oslo i 2009. Torsdag kom det frem ny informasjon i ankesaken.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Bare ett våpen

Ett tidligere vitne, en norsk-chilener, har tidligere forklart i retten at han satt i bilen og så at det var Millehaugen som skjøt Javed på Haugerud.

Vitnet hevdet at verken han eller Javed hadde våpen, men at Millehaugen oppbevarte et våpen i en svart bag han hadde tatt med seg. De tre hadde ifølge norsk-chileneren tatt turen til Haugerud for å planlegge en vinningsforbrytelse sammen.

I løpet av ankesaken mot Millehaugen og Dad vil det bli avhørt til sammen 111 vitner. Aktoratet har innkalt 51 vitner, mens forsvarets antall er 61.

Saken varer fram til påske.