Hopp til innhold

Ordfører: – Det er en symbolsk støtte

HOLE (NRK): Naboene til det planlagte 22. juli-minnesmerket på Sørbråten får 25.000 kroner fra kommunen til søksmålet mot staten.

Kommunestyremøte Hole 25. april

Et flertall av politikerne i Hole mente at kommunestyret skulle behandle spørsmålet om pengestøtte til beboerne på Utstranda.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Ordfører Per Bergers forslag om å støtte Utstranda Vel med inntil 100.000 kroner ble nedstemt i kommunestyret. Hans partikollega Jan Egil Lyng fremmet et forslag om å støtte velforeningen med 25.000 kroner, og dette forslaget fikk flertall.

Per Berger, ordfører Hole

Ordfører Per Berger under kveldens kommunestyremøte.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Det er en symbolsk støtte. Det ble 12 mot 11 stemmer, og det viser at det var riktig at saken ble løftet fra formannskap til kommunestyret, sier Berger.

Da saken ble behandlet i formannskapet i Hole den 13. april sa politikerne nei til å støtte velforeningen med penger. Da forlot en skuffet Berger møtet. Ordføreren anket avgjørelsen fordi han ville at kommunestyret skulle behandle saken.

Vil gå rettens vei

Maria Holtane-Berge

Maria Holtane-Berge i Utstranda Vel.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Velforeningen vil gå rettens vei for å stanse byggingen av det nasjonale minnesmerket på Sørbråten. Maria Holtane-Berge i Utstranda velforening fulgte kommunestyret mandag kveld. Hun mener vedtaket viser at de har kommunens støtte.

– For oss er det viktig å få støtte og føle at kommunen står for det den har sagt, sier Holtane-Berge.

Hole Høyre har hele tiden vært imot det planlagte minnesmerket. Partiet har vært splittet i spørsmålet om kommunen skal støtte naboene økonomisk.

Ville ikke behandle saken

På starten av kveldens møte gikk Arbeiderpartiets Isabella Tangen opp på talerstolen og foreslo at kommunestyret skulle avvise saken, fordi den har vært behandlet i formannskapet. Hun fikk støtte av Torbjørn Røberg fra Venstre. Forslaget ble nedstemt med ti mot 13 stemmer.

– Vi mener fortsatt at det ikke er kommunens jobb å støtte en privat rettssak, sier Tangen, etter at kommunestyret hadde behandlet saken mot Aps vilje.

Hole Arbeiderparti har støttet forslaget om å bygge et minnesmerke på Sørbråten.

– Jeg synes det er en feilplassering av ansvar. Det er staten som burde tatt denne regningen. Velforeningen skal ikke ha noen utgifter knyttet til dette, sa Torbjørn Røberg (V) etter at politikerne hadde fattet vedtaket om å støtte velforeningen økonomisk.

Sørbråten

Det planlagte minnesmerket på Sørbråten har skapt mye debatt.

Foto: NRK