Nå kan du kjøpe Viagra reseptfritt på apotek

Spesialist i sexologisk rådgiving er skeptisk til ordningen og frykter fatale følger.

ALLERGAN-M&A/PFIZER

Viagra fungerer ved at blodårene i penis utvider seg, slik at penis fylles med blod og man vil oppnå en ereksjon. Frem til nå har man vært avhengig av resept for å få tak i legemiddelet over disk i Norge.

Foto: MARK BLINCH / Reuters

– Er det reseptfri Viagra du ønsker? Da må jeg først stille deg noen spørsmål.

Apoteker Jasmin Dinarevic går gjennom listen med spørsmål som kundene må svare på før de får kjøpe reseptfritt potensmiddel.

Sjekkliste for kjøp av Viagra

Kunden må svare på disse sju spørsmålene om egen helse før de får Viagra utlevert på apoteket.

Foto: Statens legemiddelverk

Fra og med i dag kan en fritt kjøpe Viagra over disk, uten konsultasjon med lege.

Ordningen kalles «reseptfri medisin med veiledning», og krever at du er minst 18 år gammel, får obligatorisk veiledning og må svare på spørsmål om egen helse og bruk av andre medisiner.

Tanken er å gjøre legemiddelet lettere tilgjengelig og redusere illegal omsetning på internett.

– Det er en god løsning at kundene må snakke med en farmasøyt, få god veiledning og eventuelt beskjed om å dra til lege. Vi tenker at dette er et tryggere alternativ enn mange andre som finnes, sier Dinarevic.

– Fatale følger

Men Grete Lind, spesialist i sexologisk rådgiving, er skeptisk til ordningen.

– Jeg forstår legemiddelverkets intensjon om å få ned illegal omsetning. Samtidig tenker jeg at det ikke er bra, for det kan ha fatale følger for liv og helse, sier hun.

Lind understreker at mange med impotens har det på grunn av diabetes eller hjerte- og karsykdommer.

– Vi kjenner til bivirkningene hvis man er utsatt. Også hvis en ikke vet at man har en potensiell mulighet for hjerte- og karsykdom, kan det få fatale følger, sier hun.

Kjøper du reseptfri Viagra vil det ikke bli ført opp i kjernejournalen din. Det er da opp til pasienten å informere fastlegen om Viagra-bruken.

Dersom legen ikke vet at du bruker Viagra, vil legen kunne skrive ut medisiner som er i konflikt med potensmiddelet.

– Og hvem vil si noe om det når de sitter hos fastlegen? spør Lind.

Grete Lind, spesialist i sexologisk rådgiving.

Grete Lind, spesialist i sexologisk rådgiving, er skeptisk til ordningen med reseptfri Viagra.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Utbredt blant unge menn

Ifølge tall fra Reseptregisteret har potensmidler blant menn i alderen 15–29 år økt kraftig de siste ti årene.

I fjor fikk 3315 menn under 30 år resept på potensmiddel. Det er mer enn dobbelt så mange som for åtte år siden.

– Dette er et alarmerende høyt tall, sier Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder ved klinikken Sex og Samfunn.

Lind tror at mange av mennene sliter med ereksjonen på grunn av stress og prestasjonsangst.

– Hvis man får et mer naturlig forhold til seksualitet, så vil det redusere angsten, stresset og prestasjonspresset mange unge føler. Jeg mener at dette ikke burde være reseptfritt, men at man heller burde gjøre mer for å stanse det som blir kjøpt på internett, sier hun.

Jasmin Dinarevic ved Apotek1 i Fredrikstad

Apoteker Jasmin Dinarevic ved Apotek1 i Fredrikstad er trygg på at den nye ordningen skal fungere godt.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Dinarevic ved Apotek1 føler seg likevel trygg på at den nye ordningen er en god løsning.

– Alt kan bli misbrukt. Men kundene får god veiledning og må ta kontakt med en farmasøyt. Vi er utdannet på et høyt nivå og er legemiddeleksperter, så dette er vi klare for, sier han.