Hopp til innhold

Motstand mot gigantsykehus i Oslo

Forslaget om må samle sykehusene i Oslo ved Rikshospitalet får kritikk. Norsk overlegeforening frykter at det blir alt for dyrt og gir dårlige fagmiljøer.

Full samling på Gaustad/Rikshospitalet (1)

Dette kan bli framtidens sykehus i Oslo med full samling av alle virksomheter i området ved Gaustad og Rikshospitalet. Overlegeforeningen mener dette blir alt for stort i utstrekning og at det ikke er den rette løsningen.

Foto: Fra idéfaserapporten

Forslaget om et nytt gigantsykehus i Oslo, kalt Campus Oslo, møter motstand fra en av de store arbeidstagergruppene. Styret i Norsk overlegeforening har vesentlige innvendinger til forslaget, skriver styret i sitt høringssvar.

Prosjektet er drevet fram av ledelsen ved Oslo universitetssykehus med administrerende direktør Bjørn Erikstein i spissen. Framtidens løsning består ennå av fem forskjellige forslag, men Erikstein mener den beste løsningen er å samle alle sykehustjenestene i Gaustadområdet ved Rikshospitalet.

– Det blir for stort

– Vi er ikke begeistret for et så stort sykehus. Det er noen fordeler med å samle virksomhet på et sted, men de forsvinner når det blir så stort som dette, sier Christian Grimsgaard, tillitsvalgt i overlegeforeningen ved Oslo Universitetssykehus.

Han trekker blant annet fram at en sykehuskorridor vil bli nesten en kilometer lang.

– Hvis man mener at det beste er å samle virksomheter som i dag ligger på 44 forskjellige adresser, på et sted så må man bygge i høyden. Et sykehus på 4-5 etasjer vil bli veldig vidt i utstrekning. Får du hjertestans i den ene enden av sykehuset så er det en kilometer for stans-teamet å bevege seg dit. Det blir så voldsomme avstander, sier han.

– Må tenke på framtiden

– Det er forskjellige meninger om dette og det kan sikkert finnes argumenter for begge disse synene. Det er viktig at man organiserer sykehuset klok, våger å tenke på fremtiden og våger å tenke på hvordan vi skal utvikle sykehuset på en best mulig måte, sier administrerende direktør Bjørn Erikstein.

Prisen på det helt nye og moderne sykehuset bil ble mellom 35 og 40 milliarder koner, ifølge anslag fra sykehusledelsen.

Tror ikke på innsparinger

Overlegeforeningen kritiserer blant annet at sykehuset selv står for forslaget og mener helseregionen Helse Sør-Øst burde kommet sterkere inn i planlegging og styringen av framtidens sykehustjenester i hovedstadsområdet.

Foreningen frykter at tabber fra tidligere byggeskandaler skal gjentas, og synes det er rart at ledelsen på dette sykehuset skal bestemme alene hvordan det skal se ut i Oslo i flere tiår framover.

– Det er lagt til grunn at vi skal spare veldig mye penger og så skal vi få råd til å bygge dette nye sykehuset, men det er ikke realistisk at vi skal få til de innsparingene som ligger inne i planene, avslutter Grimsgaard.