Millioner til tiggere

Over halvparten av statens «tiggerpakke» går til tilbud i Oslo. Tilsammen deler regeringen ut 9,8 millioner kroner.

Veldedige organisasjoner opplever enorm pågang fra tiggere i Oslo som ønsker seg et sted å sove. Nå sponser regjeringen Røde Kors og Kirkens bymisjon med fire million kroner for å øke antall sengeplasser. Det mener FrP er hodeløst.

Se Video: Får penger til tiggertiltak.

Regjeringen har fordelt 9,8 millioner kroner til frivillige organisasjoner til humanitære tiltak rettet mot tiggere.

Flere storbyer var tidlig ute med å takke nei etter at justisminister Grete Faremo i mai lovet en "tiggerpakke" til akuttiltak for tiggere.

Av 19 søknader har 17 ulike tiltak nå fått midler av regjeringen.

Justisdepartementet har bevilget mest penger til Oslo, fordi de mener hovedstaden har den største utfordringen.

Oslo prioritert

Grete Herlofson, Røde Kors

Grete Herlofson, Røde Kors

Foto: Olav Saltbones / Røde Kors

Til sammen får Oslo får 6 830 000 kroner. Fire millioner av disse går til Røde Kors og Kirkens Bymisjon og deres overnatting og sanitærtilbud.

Grete Herlofson, avdelingsleder for Omsorg og foreningsutvikling, sier dette er midler de trenger sårt.

– Vi åpnet vårt overnattingstilbud 21. juni og siden 23. juni har det tilbudet vært fullt hver kveld. Kirkens bymisjon har åpnet Tøyenkirken med 42 overnattingstilbud og hver natt er kapasiteten der helt sprengt, sier hun.

Nå skal midlene brukes til å bedre overnattingstilbudet for fattige tilreisende.

– Vi er på intens jakt etter egnede lokaler i Oslo for å kunne tilby et permanent tilbud så vi kan hjelpe flere. Nå har vi måtte åpnet våre konferansesaler i Hausmannsgate som et midlertidig tilbud, sier hun.

– Er fire millioner nok?

– Vi fikk mindre enn det vi søkte om fra Justisdepartementet. Men vi har spart midler, så per i dag ser det ut til at vi klarer å dekke de behovene vi har forespeilet departementet frem til 15. oktober med de midlene vi har fått, sier Herlofson.

I tillegg får Frelsesarmeen penger til slumstasjonen og byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester i Oslo penger til rådgivningstjeneste på St. Hanshaugen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Tigger i Oslo

Oslo utgjør en særlig utfordring og derfor er tiltak for hovedstaden prioritert, skriver justisdepartementet i en pressemelding.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Fikk avslag

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel søkte også om midler til vakthold i området rundt den botaniske hagen i Oslo, men de fikk avslag. De ville ikke bruke millionene de søkte om på humanitære akuttiltak som dusjer og toaletter.

Derfor fikk de avslag av Justis- og beredskapsdepartementet, som har hatt ansvaret for tildelingen.

Mest til overnatting

Både tiggere i Bergen, Stavanger, Kristiansand og Skien får også nyte godt av pengene. Mesteparten av pengene går til overnattingstilbud og oppholdssteder.

Blant andre får Kirkens Bymisjon i Bergen 1,3 millioner kroner til overnatting, og Frelsesarmeen i Kristiansand får 200.000 kroner til ulike tiltak.

Progrunn og Skien kommune får 300.000 kroner til oppholdssted.