Hopp til innhold

Mener høyblokka bør stå

Det foreslår Oslo kommune, som kommer med innspill om byggingen av det nye regjeringskvartalet.

Høyblokka etter bomben (23. juli 2011)

Slik så Høyblokka ut dagen etter bomben, 23. juli 2011. Hvordan det skal se ut her i fremtiden er enda uvisst.

Foto: KRIPOS / Scanpix

Byplansjef Ellen de Vibe har hentet råd hos blant andre byantikvaren, brannvesenet, Kulturetaten og Ruter.

Sammen foreslår de å samle departementene mellom Akersgata og Møllergata, slik at Akersgata kan gjenåpnes for kollektivtrafikk.

Det kommer frem i et forslag til konseptvalgutredningen for nytt regjeringskvartal.

Terrorangrepet 22. juli 2011 medførte at flere bygninger i regjeringskvartalet fikk betydelige skader. Kontorene til 1800 ansatte ble ubrukelige, og planleggingen av en gjenreising av kvartalet har startet.

Vil samle departamentene

– Målet må være å plassere og planlegge byggene, slik at man slipper alle stengslene, som man ellers kan risikere å få ved å ha departementene spredd rundt på flere steder i byen.

Dette er i tråd med regjeringens beslutning om at at hovedtyngden av departementene bør være samlet i det nåværende regjeringskvartalet.

Y-blokka og det gamle Finansdepartementet, bør også tas vare på, sier byplansjef Ellen de Vibe.

Vil ha gode byrom

Høyblokka Fiskeren

Y-blokka med Picassos verk «Fiskerne» til venstre. Høyblokka til høyre.

Foto: Siri Wolland

Oslo kommunes forslag om å bevare høyblokka og samle departementene , kommer fram i en uttalelse til konseptutvalgsredningen for nytt regjeringskvartal.

Byplansjef Ellen de Vibe mener at byggene har verdier utover en god byromstruktur:

– Høyblokka og Y-blokka har selvfølgelig også veldig viktige kunstverk. Det så vi jo den helgen det var åpent hus, hvor folk stod i lange køer helt opp til OBOS-bygget for å komme inn å se Høyblokka.

Tidligere i høst, viste en undersøkelse at det er flertall i arkitektmiljøer for å bevare Høyblokka.

Vil ha konkurranse

De Vibe mener det må utlyses en arkitektkonkurranse for regjeringskvartalet:

Ellen de Vibe
Foto: Tuva Gaarder Nordlie

– Det er tidlig i planprosessen og man må utforske ulike muligheter. Vi mener at en arkitektkonkkurranse, som kanskje kan se på en bevaring av ett, to eller alle tre byggene, kan hjelpe til med å gi et bedre beslutningsgrunnlag før man bestemmer seg for å gå videre.

Det vil ikke komme en beslutning om et konsept for regjeringskvartalet før tidligst i starten av 2014. Når regjeringen til slutt velger et konsept, vil dette bli bearbeidet videre i et forprosjekt.