Lei av rotete rapportering

Rådmannen i Halden vil ha slutt på rotete rapporterering av ubehandlede byggesaker. Beordrer umiddelbar rutineendring.

Håndverker

BYGGESAKSKØ BLÅST OPP. Opplysninger om lange køer av ubehandlede byggesaker har florert i Halden. Nå har rådmann Eivind Hansen satt inn staben på rådhuset for å få sannheten lagt på bordet.

Foto: Ill.foto: / NRK

Gjennom store deler av 2012 har den påståtte køen av byggesaker vært et politisk og administrativt diskusjonstema i Halden kommune, og har skapt en hel del frustrasjon.

Både politikere og ansatte i kommunen har båret ved til bålet, og bidratt til inntrykket av en ineffektiv og underbemannet byggesaksavdeling i teknisk etat, og det er også skapt et inntrykk av at politikerne ikke prioriterer å få fortgang i forholdene.

Byggesakskøene har fått gjentatte mediaoppslag lokalt, og det er hevdet at så mange som rundt 400 ubehandlede byggesaker har ligget "på vent".

Les også:

Konstituert rådmann i Halden, Eivind Hansen.

- UMIDDELBAR RUTINEENDRING. Rådmann Eivind Hansen gjennomfører umiddelbare endringer for rapporteringsrutinene i teknisk etats byggesaksavdeling.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK Østfold

- Opplysningene spriker for mye

I et møte i hovedutvalg for teknisk drift og byggesak den 23. januar i år ble det på ny reist spørsmål rundt hvor mange saker som per nå står ubehandlet i byggesaksavdelingen.

Først ble det meldt at det dreide seg om rundt 400 saker, et svar som etter hvert ble korrigert til et antall i underkant av 400.

- Etter at møtet var slutt fikk pressen opplysninger om at antall ubehandlede søknader var 300, forteller konstituert rådmann i Halden kommune, Eivind Hansen, til NRK.no.

Han mener opplysningene om antall ubehandlede byggesaker i Halden kommune spriker for mye, og at det skaper støy og uro.

Nå tar han grep for å få slutt på dagens rapporteringsordning.

- På denne bakgrunn har rådmannen ønsket å få en vurdering av hva som var den reelle status med hensyn til ubehandlede saker, for å rydde usikkerhet av veien, sier Hansen.

Les også:

Brukte egne folk til å granske opplysningene

Hansen har brukt folk fra egne rekker, for å gå igjennom opplysningene fra teknisk etat.

- Undersøkelsene er gjennomført av personell i rådmannens stab som til daglig jobber med kommunens saksbehandlingssystem, sier han.

Ut fra undersøkelsene konkluderer rådmannen foreløpig slik:

Det er ikke mulig å rapportere på ubehandlede søknader. Med ubehandlede søknader menes saker som kommunen ikke har begynt å behandle.

Det kan rapporteres på er saker som ikke er ferdig behandlet. Noen av disse vil være saker kommunen har begynt å saksbehandle, og er godt i gang med. Andre vil være nye saker som kommunen ikke har rukket å se på ennå.

Det er derfor i følge rådmannen riktigere å rapportere på uferdige saker enn på ubehandlede saker.

Les også:

Krympet fra 400 til 200

- Per i dag er det registrert 360 ubesvarte henvendelser til byggesaksavdelingen, forteller Eivind Hansen.

Alle henvendelsene hører i følge gjennomgangen til byggesaker, men er saker om veiledning, spørsmål om eksisterende bygg, ferdigattester som hører til gamle, ferdigstilte byggesaker.

- Når man tar hensyn til ovenstående, framkommer det i underkant av 200 rene byggesaker som er til behandling.

Dette omfatter nylig innkomne saker og saker som er nærmest ferdige. Antallet avviker vesentlig fra det som er opplyst tidligere, sier Hansen til NRK.no.

Endrer rapporteringsreglene med umiddelbar virkning

Ut fra undersøkelser om hva som var registrert i fjor, er det i følge rådmannen liten grunn til å tro at situasjonen har bedret seg vesentlig fra 2012 og til nå.

Gjennomgang av saker i teknisk etats byggesaksavdeling viser at det er overveiende sannsynlig, at antall saker som til enhver tid er til behandling, har vært om lag konstant, i hvert fall gjennom høsten 2012.

- Det blir med umiddelbar virkning innført klare retningslinjer for hvordan rapportering på ubehandlede byggesaker skal gjennomføres, sier Hansen.

Verken enhetsleder i teknisk etat, Lars Th. Larsen, eller leder for byggesaksavdelingen, Asbjørn Montelius, har vært tilgjengelige for kommentarer rundt rapporteringen rådmannen nå vil ha slutt på, på grunn av sykdom.