NRK Meny
Normal

- Kommunen manipulerer fakta

Grunneier i Halden beskylder kommunen for å jukse med bilder og fakta i strandsonen.

Bjørn Spernes

JUKSER MED FAKTA. - Det er farlig for den politiske behandlingen av saken, når administrasjonen velger å bruke bilder med feil årstall. Det får min sak til å fremstå annerledes enn den faktisk er, sier Bjørn Spernes.

Foto: Rainer Prang / NRK

Svalerødkilen i Halden har i flere år vært et område Halden kommune har hatt hendene fulle i forhold til byggetiltak kommunen og Fylkesmannen i Østfold har ment har vært ulovlig utført.

Nå påstår en grunneier i Svalerødkilen at kommunens administrasjon bevisst bruker feil bidemateriell, for å vinne frem i saker kommunen selv har håndtert dårlig.

Les også:

Svalerødkilen, Halden

VIL HA KYSTSONEPLAN. Halden kommune kommer trolig til å vedta et kystsoneplan, for blant annet å få bukt med de kontroversielle sakene i Svalerødkilen (bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

- Jukser med bilder og fakta

- Jeg har underveis oppdaget at kommunen angir feil år på bilder som er tatt her i Svalerødkilen.

Dette bruker kommunen som bevis for at jeg skal ha bygget ned holmen jeg kjøpte i 2005, sier Bjørn Spernes til NRK.no.

Han leier ut bryggeplasser til rundt 100 småbåteiere i Svalerødkilen i Halden, og overtok for sju år siden et anlegg som har hatt båtplassutleie siden før annen verdenskrig.

Spernes hevder kommunens administrasjon mot bedre vitende bruker feilaktig fakta, kart- og bildemateriell.

- Jeg frykter at dette jukset, både med bilder og historikken for holmen, vil påvirke den politiske behandlingen av saken, sier han.

Les også:

Innrømmer feil

NRK har slitt lenge for å få ut opplysninger fra en saksbehandler, som er innleid for å hjelpe Halden kommunes tekniske etat med saker i Svalerødkilen.

Kommunen sendte bildemateriell med feil årstall til Fylkesmannen i Østfold, som gjaldt bryggeanlegget i Svalerødkilen.

Saksbehandleren svarer NRK i en epost den 26. november i år:

"Hva gjelder det nevnte flyfoto fra 1979 har jeg avklart med tiltakshaver at dette var en feilskrift fra min side. Flyfoto var fra 1989."

Det foreligger et situasjonskart fra 1979 – fra økonomisk kartverk.

Denne feilen i årstall hadde ingen betydning for behandlingen av saken for fylkesmannens miljøvernavdeling. Feilen vil ikke følge saksbehandlingen."

- Jeg synes det er skremmende at man bruker feil årstall, og viser til et økonomisk kartverk som ikke forteller noen verdens ting.

Bildebruken har faktisk vital betydning for saken, og hvordan denne holmen har vært satt opp med brygger siden lenge før Plan- og bygningsloven kom i 1965, sier Spernes.

Han sier at feilene gjentar seg, og har gjort det over flere år i krangelen med kommunen, og Spernes mener det kan ikke dreie seg om tilfeldigheter.

- Min antagelse er, at de har håndtert saken dårlig og ikke vil vedkjenne seg det.

Til behandlingen i Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i Halden kommune onsdag denne uka, har det for eksempel dukket opp et bilde som hevdes å være fra 1960-tallet, men som er fra 1950-årene, sier Spernes oppgitt.

Les også:

- Tar påstander alvorlig

Øyvind Holt, MDG

TAR PÅSTANDENE PÅ ALVOR. - Jeg ber Spernes om å komme med sin dokumentasjon på at det har foregått juks, sier Øivind Holt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Øivind Holt, som leder Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i Halden kommune, tar påstandene fra Bjørn Spernes alvorlig.

- Jeg ønsker at Spernes kommer med sin dokumentasjon. Så legger vi det sammen med andre innspill og annen dokumentasjon i saken, og finner ut hva som har skjedd, sier Holt til NRK.no.

Bjørn Spernes mener det arbeidet han har utført på bryggeanlegget han kjøpte i 2005 kun dreier seg om vedlikehold etter slitasje og skader fra vind og is, mens kommunen mener han har drevet massiv nedbygging av holmen.

Teknisk etat har tidligere truet med bøtelegging og riving, og innstiller nå på at området reguleres.

- Til møtet i utvalget denne uka har vi kun Svalerødkilen-saker på bordet. Det er omfattende saker med lang historikk, sier Øivind Holt.

Han ser for seg at kommunen vedtar en kystsoneplan, der blant annet Svalerødkilen inngår.

Svalerødkilen, Halden

KAN KOMME TIL Å RIVE BRYGGEANLEGGET. Svalerødkilen er en kystperle med salt havvann og kort vei ut til Singlefjorden (i horisonten på bildet). Holmen med bryggeanlegget (t.v. i bildet) kan bli ribbet for brygger og solgt.

Foto: Privat

- Vurderer å legge ned anlegget

Oslofjordens Friluftsråd (OF) var i desember 2008 på befaring i Svalerødkilen. Bakgrunnen var henvendelser fra lokalbefokningen på stedet, som tok opp tiltak i strandsonen og arealbruken i området.

Under befaringen erfarte OF at det var utført flere tiltak av privatiserende karakter i strandsonen, slik som plattinger, båtfester og gjerder.

Oslofjordens Friluftsråd ga ros til Bjørn Spernes, og det samme har velforeningen i området gjort - fordi bryggeanlegget er åpent hele sommeren igjennom til bading og fisking.

Men Bjørn Spernes er lei krangelen med kommunen, og det han mener er forskjellsbehandling i forhold til andre grunneiere på stedet. Han vurderer å rive alle bryggene og selge holmen med en hytte på til høystbydende.

- Det er et slit å måtte følge med på hva administrasjonen i Halden kommune her driver med, og kontrollere hva de sender fra seg til Fylkesmannen eller politikere.

Dette er ingen ønskesituasjon. Jeg føler jeg ikke blir trodd og at det brukes tungt skyts fra kommunens side, for å gjøre det vanskeligst mulig for meg på helt feil premisser, sier Spernes til NRK.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra Østfold 22:55

    Martin Tangen-Schmidt gir deg nyhetene fra Østfold klokka 22:55.
  • Ba sint mann om å gå

    Politiet har bortvist en sint mann i en butikk på Brødløs i Halden. Mannen var ikke ønsket der etter tidligere hendelser.