NRK Meny
Normal

Til ekstern saksbehandling

De kontroversielle byggesakene fra Svalerødkilen i Halden kommune settes ut til eksterne for behandling.

Svalerødkilen, Halden

TURBULENT OMRÅDE. På Svalerødkilen bad (stort bygg t.v.) har en grunneier benyttet et sommerhus som helårsbolig i 20 år, og ifølge kommunen uten at det er gitt godkjenning for at eiendommen brukes slik den nå gjør. På holmen utenfor Svalerødkilen bad (t.h.), mener kommunen at en annen grunneier tatt seg til rette, og utvidet bryggeanlegget.

Foto: Rainer Prang / NRK

Gjennom flere år har det vært turbulent i Svalerødkilen, som er en kystperle i Halden kommune.

Dels har naboer rapportert hverandre til kommunen, for ulike byggeforhold, og dels har Halden kommune vært i tottene på enkelte av grunneierne i byggesaker.

Oslofjorden Friluftsråd mener kommunen har somlet i behandlingen av Svalerødkilen-sakene, og det er hevdet at Halden kommune forskjellsbehandler grunneiere på stedet.

Nå satses det på å sette ut Svalerødkilen-sakene til ekstern saksbehandler, for å få en avklaring.

Les også:

Håvard Tafjord, Halden kommune

RYDDER OPP VED EKSTERN HJELP. Håvard Tafjord forteller at Halden kommune leier inn hjelp, for å få fortgang i byggesaker.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Mangler kapasitet

NRK har hos Fylkemannen i Østfold og Østfold fylkeskommune fått kunnskap om, at det ikke er søkt om dispensasjon for saker knyttet til forholdene i Svalerødkilen i "nyere tid".

Området ligger helt ute mot havet, og beskrives av Oslofjordens Friluftsråd, som en naturperle.

Rådet har refset Halden kommunes sommel i Svalerødkilen, og mener kommunal sendrektighet kan ha bidratt til nedbygging av strandsonen.

Ifølge Håvard Tafjord, konstituert enhetsleder i Teknisk forvaltning i Halden kommune, er byggesaksavdelingen lavt bemannet.

Nå tar kommunen grep, for å få ekspedert sakene fra Svalerødkilen-området blant annet via ekstern hjelp. I dette tilfellet en jurist.

- Behandlingen av sakene på Svalerødkilen bad er satt på ekstern konsulent. Konsulenten fungerer som ordinær saksbehandler i kommunen og all korrespondanse i saken godkjennes som normalt av enhetens leder, sier han til NRK.no.

Les også:

Langvarige saker - uten tidshorisont

Saken om Svalerødkilen bad går helt tilbake til 1980-årene, og har vært frem og tilbake til kommunal behandling.

Men det er ingen i Halden kommune i dag, som kan si noe om når det kan komme en avklaring.

- Når det gjelder tidsperspektiv, er det vanskelig å sette dato for sluttføring av sakene da det er flere usikkerhetsmomenter. Blant annet hva slags uttalelse fylkesmannens miljøvernavdeling vil gi til sakene, sier Håvard Tafjord.

Han varsler oversendelse til fylkesmannen denne uken.

- Sakene er videre planlagt lagt frem for politisk behandling i første mulige møte etter at sakene er ferdig hørt, forteller Tafjord.

Svalerødkilen, Halden

TIL FYLKESMANNEN. Halden kommune sender saker knyttet til Svalerødkilen (bildet) inneværende uke.

Foto: Privat

Har bodd ulovlig i 20 år

Løgner, trusler og seksuell trakassering - det er noen av ingrediensene knyttet til strandsone-saker fra Svalerødkilen Halden kommune er involvert i.

Der Svalerødkilen bad lå tidligere, har en grunneier benyttet et sommerhus som helårsbolig i 20 år, uten at kommunen har godkjent eiendommen slik den nå brukes.

I tillegg er det gjort byggetiltak på eiendommen uten tillatelse.

Halden kommune har fått søknad fra eierne av Svalerødkilen bad, om at boligen nå skal reguleres om til en vertikaltdelt bolig, slik den i årevis har vært brukt.

Kommunen vurderer også en søknad om godkjenning av de ulovlige byggetiltakene i ettertid.

Bråk om brygger

Halden kommune mener en grunneier, som leier ut brygger på holmen i bukta i Svalerødkilen, har tatt seg til rette.

Grunneieren selv mener mye av bryggeanlegget han disponerer er fra gammelt av, og at det hovedsaklig er oppussing av bryggene han har foretatt seg.

Halden kommune har truet med riving og bøter, og kommunen fikk medhold - da saken ble behandlet av fylkesmannen i Østfold.

Nå er rivingen stilt i bero inntil videre.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Klemte hånda under vask

    En person er sendt til sykehuset på Kalnes etter at han fikk hånda i klem da han drev med vasking. Det opplyser Follo-politiet.