Krever svar om Viken-beredskap

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet krever svar på hvorfor ikke en kritisk rapport om beredskapen i Viken ble lagt fram for Stortinget. – Betenkelig at den først er blitt kjent nå, sier fylkesleder fra Arbeiderpartiet.

Øvelse

Luftambulansens helikopter laster inn båre inn i helikopter på øvelse i Trondheim.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Dette var ikke kjent for meg, og det er særdeles alvorlige opplysninger som kommer frem, sier Martin Kolberg.

Utredningen fra Nivi analyse, som ble laget på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT, viser at beredskap og samfunnssikkerhet vil svekkes alvorlig dersom Akershus, Østfold og Buskerud slås sammen til et stort fylke.

Martin Kolberg er fylkesleder i Buskerud Arbeiderparti, og han og fylkeslederne i de to andre fylkene som etter hvert skal bli Viken, møttes på Utøya i går. Rapporten beskriver at det blir enda vanskeligere for nødetatene å finne hverandre og samhandle, enn det var under Utøya-terroren.

– Når vi står her vi står, gir det grunn til grundig ettertanke når vi snakker om så alvorlige ting som samfunnssikkerhet og beredskap. sier fylkesleder i Østfold, Stein Erik Lauvås.

Utøya-Viken

Stein Erik Lauvås Østfold Ap, Martin Kolberg Buskerud Ap og Sverre Myrli Akershus Ap er forundret over at de ikke har sett beredskapsrapporten. I går møttes de på Utøya.

Foto: NRK

Nådeløs konklusjon

Konklusjonen i rapporten er nådeløs. Geir Vinsand som er forsker i Nivi Analyse sier den nye regionen vil bryte med samordningsprinsippene som kom etter granskingen av 22. juli-terroren.

Geir Vinsand

Geir Vinsand er forsker i Nivi Analyse, og er overrasket over at beredskapen er en del av nye Viken.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Nye Viken vil gå på tvers av alle de 25 statsenhetene på Østlandet. Det er ganske overraskende at det blir fattet et vedtak uten at man samordner fylkesmannen, politi, sivilforsvaret, heimevernet, NVE og Statens vegvesen blant annet, sier Vinsand.

Betenkelig

– Denne rapporten har vært klar siden før jul, og det er betenkelig at den er blitt kjent først nå. Og det aller mest betenkelige er at beredskap og sikkerhet ikke er vurdert i det hele tatt før Stortinget tok avgjørelsen om Viken, sier Lauvås.

Han mener Stortinget må drøfte dette grundig på nytt.

Lauvås

Stein Erik Lauvås krever at kommunalministeren og justisministeren må forklare hvorfor ikke sikkerhet og beredskap er vurdert.

Foto: Christian Nygaard-Monsen

– Nå må kommunalminister og justisminister på banen og forklare hvorfor ikke sikkerhet og beredskap er vurdert, krever han.

Han får støtte av Sverre Myrli, som er Aps fylkesleder i Akershus.

– Det er nok et argument som taler mot at Viken er en fornuftig konstruksjon. Det blir en dysfunksjonell region som er altfor stor, og sammensatt av fylker som har lite å gjøre med hverandre. Og beredskapsetater på kryss og tvers taler for at dette ikke går, sier han.

Stortinget må skjønne alvoret

Martin Kolberg mener Viken må oppløses, og at alt som er kommet frem gjør at det må tenkes på nytt.

– Stortinget må ta seg sammen og skjønne at dette må de gjøre om, sier han.

Utøya

Lærdommen fra Utøya var at alle nødetatene hadde vanskelig for å samarbeide og samhandle.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Også Senterpartiet krever svar fra regjeringen og varsler at dei vil stille statsråden spørsmål i Stortinget.

Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant fra Senterpartiet i Akershus er forundret over at regjeringa ikke har tatt rapporten på alvor.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en e-post til NRK at utredningen er kjent ved at den ble presentert på stor konferanse i fjor og også ble streamet på nett.

Dette er en rapport som er bestilt av Difi og som ble gjort kjent i november i fjor da den var ferdig. Alle som vil, har i snart ett år hatt mulighet til å gjøre seg kjent med rapporten – også Arbeiderpartiet, sier statssekretær Paul Chaffey (H).