Kråkerøy-firma får sykehuskontrakt

Cowi AS skal hjelpe til med å reise nytt Østfold-sykehus.

Nytt sykehus på Kalnes

Slik er det nye sykehuset på Kalnes tenkt.

Foto: Arkitektgruppen nytt østfoldsykehus

Bedriften som har tilhold på Kråkerøy i Fredrikstad vant anbudskonkurransen og fikk oppdraget med å hjelpe til med å prosjektere det nye sykehuset.

Konkurransen ble gjennomført høsten 2009, og omfatter rådgivende ingeniørtjenester, landskapsarkitekttjenester og projekteringsgruppeledelse for prosjekt nytt østfoldsykehus.

LES OGSÅ:

Viktig milepæl

– Denne konkurransen ga oss tilbud fra de største rådgivingsfirmaene i Norge. Cowi AS ble vurdert til å ha det beste totaltilbudet og dermed kåret til vinner av konkurransen, sier prosjektstyrets leder Steinar Frydenlund til Helse Sør-Østs nettsider.

Arbeidet med forprosjektet skal gjennomføres i løpet av 2010.

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet med det nye sykehuset, og markerer at forprosjektarbeidet nå virkelig er i gang.

LES OGSÅ:

Sykehuset kan stå ferdig i 2015

Endelig beslutning om gjennomføring av prosjektet gjøres etter at forprosjektet er gjennomført.

Arkitekt- og interiørarkitekttjenester vil bli utført av Arkitektgruppen for nytt østfoldsykehus, som består av firmaene Eliassen og Lambertz-Nilssen AS, Arkitema og AART arkitekter.

Etter planen skal forprosjektet ferdigstilles slik at styret kan behandle denne tidlig i andre halvår 2010, slik at byggestart kan skje i 2011 og at bygget kan være ferdigstilt senest 2015.