Kraftige reaksjoner på Kronos Titan til Støres deponi-utspill

Jonas Gahr Støre setter arbeidsplassene våre i fare, mener ansatte på Kronos Titan i Fredrikstad. Både miljøvernere, Ap-kjemper og politiske motstandere fnyser av løftet om å frede Brevik fra bygging av nytt deponi for farlig avfall.

Kronos Titan, Fredrikstad

Kronos Titan i Fredrikstad deponerer årlig en kvart million tonn farlig avfall på Langøya. Der er det fullt om få år.

Foto: Rainer Prang / NRK

Siden 90-tallet har industriavfall som ikke kan gjenvinnes blitt deponert på Langøya utenfor Holmestrand. Men i 2020–2021 vil det være fullt. Deponiet tilhører NOAH AS, som ønsker å etablere et nytt deponi i Brevik i Telemark.

Det blir det ikke noe av med det første, sa Jonas Gahr Støre tidligere i dag.

– La meg gjøre det helt klart: Hvis Arbeiderpartiet vinner valget, blir det ikke snakk om å legge et nasjonalt deponi for farlig avfall til Brevik – eller andre steder – mot befolkningens vilje.

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiets statsministerkandidat

Først skal det utarbeides en nasjonal strategi for håndtering av farlig avfall, fortsatte Støre.

Dette er fullstendig useriøst, mener Bellona-leder Frederic Hauge om utspillet.

– Det er dramatisk fordi Norge kommer til å stå uten forsvarlig behandling. Det blir ikke mindre avfall av en ny utredning, sier Hauge til NRK.

Ingjerd Schou: – Forferdelig av Støre

Av fire mulige steder for etablering av nytt deponi er Brevik i Telemark og Raudsand i Møre og Romsdal mest aktuelle. Lokal motstand i Brevik har vært kraftig, og den øker også på Nordvestlandet.

Ingjerd Schou

Støres Brevik-utspill minner om populisme og desperasjon, er omkvedet fra Høyres Ingjerd Schou og andre politiske motstandere.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Å frede ett av alternativene allerede nå blir helt feil, mener Høyres førstekandidat i Østfold, Ingjerd Schou.

– Farlig avfall deponeres, og man finne det beste stedet. Å frede ett av alternativene allerede nå er populistisk, oppsiktsvekkende og leit. Jeg syns det er ganske forferdelig. For Østfold og Fredrikstad er dette å spille med arbeidsplassene på Kronos Titan.

– Det trodde jeg ærlig talt ikke jeg en Ap-leder ville gjøre, selv i en valgkamp.

– Setter jobber i fare

Kronos Titan i Fredrikstad er en av industribedriftene som er avhengige av å deponere farlig avfall. De sender årlig 250 000 tonn tynnsyre til deponiet på Langøya, og er smertelig klar over at det er lite plass igjen.

Jonas Gahr Støre i Florø

Støre overrasker Kronos Titans administrerende direktør med dagens utspill.

Foto: Oddmund Haugen / NRK

Støres utsagn faller ikke i god jord der heller. 200 arbeidsplasser settes i fare med dette, er kommentaren derfra.

– Vi er helt avhengig av å få levert avfallssyre og det vil få store konsekvenser hvis Brevik-alternativet faller, sier LO Industri Energis hovedtillitsvalgte Per Øistein Kivijârvi ved Kronos Titan i Fredrikstad til VG.

Administrerende direktør Per Thoen følger opp.

– Jeg er overrasket over utspillet fra Arbeiderpartiet og Støre, sier Thoen til NRK.

Basseng av flyveaske og svovelsyre på Langøya utenfor Holmestrand.

Flyveaske og svovelsyre i en deponi-dam på Langøya. Om noen år er det fullt her.

Foto: NRK

– Dersom det ikke blir Brevik må Kronos Titan se seg om etter andre løsninger. En løsning kan være å nøytralisere syren selv så det kan deponeres i et vanlig deponi. Det blir trolig dyrere.

Veteran-refs

Støre møter også motbør fra sine egne. Thorbjørn Berntsen var miljøvernminister for Arbeiderpartiet under brorparten av 90-tallet, og var blant annet med å jobbe fram dagens deponi på Langøya. Brevik er en ideell løsning, sier Berntsen til VG.

– Brevik er ut ifra alle faglige bedømminger et ideelt sted. Jeg vet ikke andre steder med bedre muligheter. Hvis det nå skal komme ytterligere utredninger, risikerer vi at et nytt anlegg ikke står klart når Langøya er full.