Hopp til innhold

Klage på Solås-fritak fra Frps valgliste

Valgstyret i Oslo har mottatt en klage på Lars Petter Solås' fritak fra Fremskrittspartiets valgliste til kommunevalget.

Det bekrefter valgansvarlig i Oslo kommune, Karina Miller, til NRK. Kommunal- og distriktsdepartementet bekrefter også å ha mottatt klagen.

Aftenposten omtalte saken først.

Valgstyret kaller nå inn til et ekstraordinært møte i uke 23 for å behandle klagen.

Deretter er det Kommunal- og distriktsdepartementet som avgjør om fritaket for Solås står ved lag.

Etter at Solås-saken ble kjent skrev departementet i et brev til Steinkjer kommune at det ikke var lovlig å gi fritak etter fristen for å søke om dette. I Oslo var denne fristen satt til 2. mai. Solås søkte om fritak 16. mai. Valgstyret i Oslo godkjente fritaket i et møte 25. mai.