Hopp til innhold

Mener Frp-topp kan fjernes fra valgliste: – Nesten helt sikkert at det skjer

Det er uenighet om Lars Petter Solås har lov til å trekke seg fra Oslo Frps liste. Men både ordføreren og valgstyret mener det er mulig.

Oslos ordfører Marianne Borgen i rådhushallen

Oslos ordfører Marianne Borgen varsler at valgstyret vil godta at Solås fjernes fra Frp sin liste.

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er jo praksis at når det oppstår spesielle situasjoner, så har man forståelse for det, sier Marianne Borgen (SV).

Oslo-ordføreren er leder for valgstyret i hovedstaden.

25. mai tar de stilling til om Lars Petter Solås skal fjernes fra Frps valgliste i Oslo. Noe Solås selv ønsker.

Han er Frps førstekandidat i hovedstaden, men er ekskludert fra partiet fordi han truet og trakasserte journalister på en fest på Frps landsmøte.

Men nå såes det tvil om han har lov til å trekke seg fra valglista.

Må stille til valg

For: alle som settes opp på valglister i Norge og ikke ber om fritak før fristen, må akseptere at de er kandidater og kan bli valgt.

I Oslo var fristen 2. mai. En dato kommunen selv har satt.

Men: Kommunen har ikke sett på den fristen som absolutt.

For i valgloven står det også at valglister må godkjennes innen 1. juni.

Derfor har Oslo sagt at de kan behandle Solås' sin søknad på valgstyrets møte 25. mai.

– Han kommer til å få godkjent fritak fra lista. Det er jeg nesten helt sikker på, sier Borgen.

Lars Petter Solås, Fremskrittspartiet Oslo

Lars Petter Solås er førstekandidat for Frp i Oslo. Men det ønsker han ikke å være.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Må si nei?

Oslos holdning har skapt forvirring andre steder i landet.

I et brev fra Steinkjer kommune ber de regjeringa oppklare hva som er lov. De har selv avvist søknader som har kommet for seint, ifølge brevet.

I sitt svar går departementet langt i å si at det ikke er lov å si ja til søknader om fritak fra valglister som har kommet etter den lokale fristen.

Men det finnes noen unntak. Hvis grunnen til at søknaden om fritak kommer så seint, er ting utenfor kandidatens kontroll.

– Eksempel på slike forhold er feilaktig eller mangelfull informasjon fra det offentliges side eller force majeure-lignende forhold, som uvær, sier Siv Dolven i Kommunal- og distriktsdepartementet til NTB.

Utover dette skal søknader avvises, sier hun.

Les også: Frp-politikar: – Eg dumma meg ut

Oslo FRP
Oslo FRP

– Alle er tjent med dette

Det er uklart hva det betyr for om Solås kan fjernes fra lista.

Direktør Lars Arne Ryssdal i bystyrets sekretariat sier de skal se nøye på brevet fra departementet før møtet 25. mai.

– Hva slags vurdering vi gjør, vil vi komme tilbake til.

Kommunens syn har vært at Solås' sak faller innenfor unntakskravene i loven.

Vi har nok ment hittil at det at Solås er blitt ekskludert fra partiet sitt, må komme inn under en sånn unntaksbestemmelse, sier Ryssdal.

Han sier kommunen også tidligere har gjort slike unntak.

Solås selv ønsker å fjernes fra lista. Det samme ønsker Frp. Det er også en del av vurderinga, mener Ryssdal:

Alle parter, både velgerne og partiene, er tjent med at man kan gjøre et unntak her.

Lars Arne Ryssdal

Lars Arne Ryssdal er direktør for bystyrets sekretariat i Oslo. Han sier de nå må vurdere hva departementets brev betyr.

Foto: Høyre