Kan koste 7000 per person å få fornyet passet

Dersom passkontoret i Kongsberg blir nedlagt, vil det ifølge Kongsberg teknologipark koste mellom 4000 og 7000 kroner å sende en medarbeider til Drammen for å få nytt pass.

Norsk pass

Om du bor eller jobber på Kongsberg, kan det ta nesten 4 timer å skaffe deg et nytt pass.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Om man tenker på alle som skal få fornyet pass hvert år så blir det mye penger. Det handler om å beholde næringslivet og teknologiindustrien på Kongsberg. Da er det farlig å ta vekk noen av de elementene som gjør det er greit å holde til her, sier Helge Evju, leder i Kongsberg Høyre.

Politikere fra alle partier, talspersoner for næringslivet og lokalbefolkningen har gjentatte ganger krevd at passkontoret på Kongsberg beholdes.

Men politimester Christine Fossen har fastholdt sin innstilling om at passkontor i Drammen, Hønefoss og Gol er nok. Det støttes av politidirektoratet.

Helge Evju

Helge Evju, leder i Kongsberg Høyre.

Foto: Norges Skogeierforbund

Likevel fremmes saken på årsmøtet til Buskerud Høyre.

– Vi krever at det blir opprettholdt passkontorer i Buskerud, slik at befolkning og ikke minst industrien ikke får så lang vei til passkontoret. Det er en viktig del av infrastrukturen, sier Evju.

Kan ta opptil 4 timer

Kongsberg teknologipark har regnet ut at det vil ta tre timer og 45 minutter å reise med tog til og fra Drammen for å ordne med pass. Tar man bussen går det én time til.

– Vi har et velfungerende passkontor på Kongsberg. Vi er en internasjonal industri som konkurrerer internasjonalt i alt vi gjør. Vi må være konkurransedyktige hele tiden. Dette med pass er én ting som er med på å heve kostnadene, hvis vi taper denne saken, sier administrerende direktør i Kongsberg teknologipark, Johnny Løcka.

Torill Sorte er nyansatt sjef for forvaltning i Sør-Øst politidistrikt. Hun bekrefter at politiets innstilling står fast.

Torill Sorte

Torill Sorte, sjef for forvaltning i Sør-Øst politidistrikt.

Foto: Heidi Elisabeth Odde

– I dag er det mange flere steder som utsteder pass enn det vil være i fremtiden. Politimesteren har foreslått seks steder i politidistriktet. Det er under en halvering av det vi har i dag. Fortsatt mener vi at det er innenfor en akseptabel reiseavstand for dem som skal ha pass, sier Sorte.

Nye passkiosker kommer

Nye såkalte passkiosker er under utvikling. Dette er et betjeningsverktøy som i seg selv er dyrt, men som det også kreves høy grad av sikkerhet omkring:

– Den kostnaden gjør at man ikke ønsker å etablere seg flere steder. I tillegg er det et EU-krav om å innføre ID-kort og e-ID. Det er en del ombygging politiet må gjøre for å få plassert disse kioskene, slik at ID-kortene og den e-ID-en kan innføres etter gjeldende forskrifter, sier Sorte.

Til tross for mange runder og nei fra politidirektoratet mener Evju at slaget ikke er tapt.

– Nå ligger det i departementet og saken skal behandles i Stortinget. Vi kommer til å kjempe hele veien, sier han.