Hopp til innhold

Kan ha sløst bort opp mot 115 millioner kroner

– Et omfattende og tungt budskap, sa en alvorstynget styreleder i Boligbygg da den knusende granskingen ble presentert.

Stig Beck, styreleder i Boligbygg

ALVORSTYNGET: Styreleder Stig Bech kom inn som ryddegutt etter avsløringene i fjor høst. Han gjorde ingen forsøk på bagatellisere budskapet da rapporten ble presentert i dag.

Foto: Olav Juven / NRK

– Granskingsrapporten fra Deloitte er alvorlig, sier styreleder Stig Beck om rapporten der kjøp av 632 leiligheter er gransket.

Boligbygg er det foretaket i Oslo kommune som eier, forvalter og leier ut 11.000 kommunale boliger til mennesker i en vanskelig livssituasjon.

I fjor høst avslørte DN at Oslo kommune hadde kjøpt eiendom for over 220 millioner kroner direkte fra konkursgjengangere, og snøballen begynte å rulle.

Mangler og avvik

– Rapporten viser og peker direkte på omfattende mangler innen styring, ledelse og kontroll av det kjøpsoppdraget Boligbygg hadde. Det er alvorlige avvik i forhold til hva man burde og skal kunne forvente fra et foretak som Boligbygg, sier Bech.

Styreleder og administrerende direktør måtte gå som en direkte følge av Boligbygg-skandalen. Også næringsbyråd Geir Lippestad (Ap) valgte å trekke seg etter avsløringene.

80–115 mill. for mye

I dag ble Deloittes eksterne gransking av 632 boenheter og salg av 28 i perioden 2015–2017 lagt fram.

Et av hovedfunnene er at 249 leiligheter ble solgt uten annonsering og budrunde, mer enn to tredeler av dem til overpris.

For direktekjøpene viser Deloittes analyse at majoriteten av boligene er kjøpt «over» eller «betydelig over» markedsverdi, med et estimert totalt avvik mot markedsverdi på 80-115 millioner kroner.

Deloittes granskingsrapport

– Det er kort og godt midler som kunne vært brukt til andre gode formål til å oppfylle det Boligbygg skal drive med, sier styreleder Stig Bech.

Thorvald Nyquist, Deloitte

OMFATTENDE GRANSKING: Eiendomsadvokat Thorvald Nyquist og de andre granskerne i Deloitte har blant annet gått gjennom 4,7 millioner datafiler for å komme til bunns i Boligbygg-skandalen.

Foto: Olav Juven

Tøyen-avtalen

Rapporten avlsører svikt i alle ledd innen kjøpsvirksomheten, fra styre og administrerende direktør og nedover.

Elendigheten startet da den mye omtalte Munch-Tøyen-avtalen ble inngått i forrige bystyreperiode og bystyret i 2013 bestemte at det skulle kjøpes minst 600 nye kommunale leiligheter.

Hensikten var å spre boligmassen bedre, også til vestkanten. Her er noen av funnene:

  • Manglende forståelse og erkjennelse i Boligbyggs ledelse når det gjelder omfang, kompleksitet og nødvendig samhandling for å ivareta oppgaven foretaket ble gitt av bystyret gjennom Tøyen-vedtaket.
  • Brudd på en rekke normer og standarder som regulerer Boligbyggs kjøp av boliger.
  • Ledelsen i Boligbyggs kjøpslinje har gjennom passivitet bidratt til å etablere et handlingsrom som har gjort det mulig for kjøpsteamet å opptre i for stor grad selvstyrende i sin oppgaveutførelse, uten tilstrekkelig oppfølging, kontroll og veiledning.

E-poster er slettet, og kjøpekontrakter er bevisst blitt delt opp for å få kjøpesummene under den beløpsgrensen boligkjøperne har hatt fullmakt til å håndtere.

Korrupsjon?

Deloitte tar ikke stilling til om det har skjedd korrupsjon, men konstaterer at det har ligget til rette for det,

Ikke tilstrekkelig fokus på å forebygge misligheter og korrupsjon.

Deloittes gransking

To personer er siktet av Økokrim og under etterforskning for grov korrupsjon. Styreleder Stig Bech opplyser at alle som har vært direkte inne i kjøpsarbeidet har fått andre oppgaver i Boligbygg, men kan ikke si hva som skjer videre med dem.

Boligbygg jobber nå intenst for å komme på rett kjøl igjen, men det er ikke klart når kjøpsaktiviteten, som ble stoppet etter avsløringene i oktober i fjor, kan starte opp igjen.

Stor skandale

Øystein Sundelin

TRIST: Høyres finanspolitiske talsmann i bystyret, Øystein Sundelin.

Foto: Olav Juven / NRK

Høyres finanspolitiske talsmann i Oslo bystyre, Øystein Sundelin, har kalt Boligbygg-saken den potensielt største skandalen vi har sett i Oslo kommune.

– Det er i hvert fall blant dem. Det går på pengebruken og sløseriet, men også på de enkeltpersonene som har begunstiget seg selv og de potensielle straffbare forholdene som Økokrim nå jobber med, sier Sundelin i dag.

– Det er trist å se når opp mot 115 millioner kroner av skattebetalernes penger er på avveie eller forsvunnet i andres lommer, sier han.

Grønnegata 21

BRUDD PÅ BRUDD: Grønnegata 21 ved Bislett er en av eiendommene som ble kjøpt til langt over markedspris etter brudd på en rekke normer og standarder.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK