– Åpenbart at kommunen er lurt

Kommunerevisjonen skal granske Boligbygg-skandalen, bestemte kontrollutvalget i Oslo kommune tirsdag. Utvalgets leder vil avsløre utro tjenere.

Grønnegata 21

GRØNNEGATE 21: Boligbygg og Oslo kommune kjøpte bygården for 93 millioner kroner. Det er 33 millioner mer enn kommunen kunne ha kjøpt den for hvis den hadde benyttet forkjøpsretten.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Bakgrunnen er at vi står overfor en av de største skandalene Oslo kommune har vært utsatt for på lang tid, sier leder for kontrollutvalget, Ola Kvisgaard (H) etter det ekstraordinære møtet i kontrollutvalget i Oslo kommune tirsdag ettermiddag.

Ola Kvisgaard

Ola Kvisgaard (H) leder kontrollutvalget i Oslo kommune.

Foto: nyebilder.no / Oslo Høyre

Økokrim har innledet etterforskning av boligkjøpene til det kommunale foretaket Boligbygg i kjølvannet av Dagens Næringslivs undersøkelser som viser at Boligbygg har kjøpt eiendom for 222 millioner kroner av konkursgjengangere.

– Dette tar vi svært alvorlig og vi ønsker å komme til bunns i dette så fort som overhodet mulig. Det er åpenbart at kommunerevisjonen må starte undersøkelser, sier Kvisgaard.

Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Møtet i kontrollutvalget om Boligbygg

Kontrollutvalget i Oslo møttes tirsdag ettermiddag for å snakke om granskingen av Boligbygg.

Foto: kaja staude mikalsen / nrk

Siktet for økonomisk utroskap

I forrige uke ble det kjent at en person er siktet for grov økonomisk utroskap etter at Økokrim har startet etterforskning av Boligbyggs eiendomskjøp.

Dagens Næringsliv avslørte for to uker siden hvordan prisen på en bygård på Bislett steg med 33 millioner kroner etter at Boligbygg to ganger unnlot å benytte seg av forkjøpsretten.

Et tresifret antall leiligheter er ifølge avisen kjøpt utenfor det åpne markedet gjennom direktesalg bare i 2016 og 2017.

Utarbeidet mandat

På møtet diskuterte kontrollutvalget hvilke retningslinjer som skal ligge til grunn for granskingen, i tillegg til de undersøkelser som andre skal foreta. Både Økokrim og skatteetaten ser på saken, i tillegg til to revisjonsfirmaer som er hyret inn av kommunen.

– Det viktigste er så se på rutiner, fullmakter og de lov- og regelbrudd som har vært i Boligbygg. Det er jo åpenbart at kommunen er lurt, og åpenbart at utro tjenere har gjort ting som mest sannsynlig er kriminelt, og det er ganske åpenbart at det er folk som har beriket seg på fellesskapets og skattebetalernes penger, sier Kvisgaard.

Uhildet gransking

Det var utvalgsmedlem Henrik Gjerding (Frp) som ba om møtet. Han har tidligere bedt om at kommunerevisjonen gransker Boligbygg-saken.

Henrik Gjerding, kontrollutvalget i Oslo Kommune (Frp)

Henrik Gjerding (Frp) er medlem i kontrollutvalget og tok initiativet til dagens møte.

Foto: nyebilder.no

– Det viktigste er å finne ut hvordan dette kunne skje, sier Gjerding etter dagens møte.

– Hvordan kunne disse direkte innkjøpene bli foretatt av Oslo kommune og hvem har godkjent det, sier Gjerding.

– Hvorfor ønsker dere at kommunerevisjonen skal granske dette?

– Fordi vi vil ha en uhildet gransking og en uhildet rapport, ikke noe der Boligbygg skal få granske seg selv. Vi har også bedt om svar på hvilke politiske direktiver Boligbygg har fått fra byrådet.