Kan bli flertall for å sette Viken på vent

Politikerne som arbeider med å etablere Viken fylkeskommune kan i neste uke komme til å legge ned arbeidet inntil Stortinget har behandlet regionreformen på nytt i høst.

Fylkesordførerne i Viken-fylkene.

De tre fylkesordførerne i Viken-prosjektet får nå et forslag på bordet om å utsette det politiske arbeidet i flere måneder. Fra venstre, Ole Haabeth fra Østfold, Anette Solli fra Akershus og Roger Ryberg fra Buskerud.

Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

Støyen rundt sammenslåingen av Troms og Finnmark medvirker nå til at det største nye fylket, Viken, kan bli satt på vent i flere måneder.

Viken innebærer en sammenslåing av fylkene Østfold, Akershus og Buskerud, med til sammen 1,2 millioner mennesker.

Det er partiene SV, Senterpartiet og Frp i fellesnemnda for Viken som står bak forslaget om å legge ned det politiske arbeidet med Viken inntil både Finnmarkssaken og oppgavene til de nye fylkene er på plass og Stortinget har behandlet dette i høst.

Forslaget er lagt på bordet av SVs Gjermund Skaar fra Akershus.

– Det er fordi hele reformen er i ferd med å bli en parodi. Det er viktig at vi nå avventer for å se hva slags oppgaver vi faktisk skal forholde oss til, sier Skaar.

Fredag ettermiddag skal Arbeiderpartiets arbeidsgruppe i Viken avgjøre om de støtter forslaget, som i så fall får flertall når det kommer opp i fellesnemnda på tirsdag 4. september.

Legger ned arbeidet

I praksis betyr dette at det politiske arbeidet med å bygge Viken blir lagt på is i flere måneder, men at den nyetablerte Viken-administrasjonen fortsetter arbeidet med å bygge en ny organisasjon.

Stein Erik Lauvås er leder av Østfold Arbeiderparti, og sitter på Stortinget. Han forventer at resultatet blir en utsettelse av fellesnemndas arbeid med Viken.

Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås

Leder av Østfold Arbeiderparti, Stein Erik Lauvås, er tydelig på at arbeidet med Viken må utsettes.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

– Nå bør vi av hensyn til den behandlingen som statsråd Monica Mæland selv ønsker i Stortinget sette ting på vent. Det er den drøftingen vi skal gjøre i ettermiddag, og det er det jeg forventer blir beslutningen til slutt, sier Lauvås.

– Et dårlig forslag

Fellesnemnda for Viken ledes av fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli fra Høyre. Hun har nå satt i gang sine fagfolk med å vurdere om de uten videre kan vedta å legge ned arbeidet med Viken i flere måneder.

– Vi må rett og slett være sikker på at en så vidtrekkende beslutning blir tatt på riktig måte, og at fremgangsmåten er korrekt.

Hun peker på at så store vedtak normalt skal utredes for konsekvenser før de tas opp til votering.

Det er derfor ikke garantert at hun tillater at det stemmes over en utsettelse av Viken-arbeidet.

Selv er hun klar på hva hun mener om forslaget.

– Det er et dårlig forslag fordi det tar ikke de ansatte i Viken på alvor. Vi skal innplassere ti tusen ansatte som i dag jobber i de tre fylkeskommunene, og det tar lang tid å få på plass. Hvis vi skal vente til januar med det vil vi komme ordentlig ut og kjøre, sier Solli.