Ingen entydige spor etter Sigrid i noen av de sentrale bilene

OSLO TINGRETT (NRK.no): Politiet har ikke klart å finne spor etter Sigrid Giskegjerde Schjetne på eller i noen av de mest sentrale bilene i saken.

Tiltalte og bil

Den tiltalte 38-åringen tok dette bildet av sin egen bil, kort tid etter at Sigrid ble meldt savnet. Politiet har ikke funnet noen biologiske spor man kan slå fast at er fra Sigrid på eller i bilen.

Foto: Politiet

Mandag gikk retten gjennom undersøkelsene av bilen politiet mener er brukt til å bortføre Sigrid, og bilen man mener ble brukt til å frakte henne videre etter hun var drept.

Politibetjent Geir Hansen i Kripos sier at det ikke er funnet biologisk materiale fra Sigrid i eller på den grå Volkswagen Passaten politiet mener den tiltalte brukte til å frakte Sigrid til stedet hun ble funnet død, på i et skogholt på Kolbotn.

Ifølge Hansen ble det imidlertid funnet en sigarettsneip med den tiltaltes DNA på i bilen. Det er tidligere kjent at han lånte bilen av en bekjent, ifølge en tidligere forklaring for å «frakte noe tungt verktøy».

Krimtekniker Ole Morten Størseth forklarte i retten torsdag at det er blitt gjort en tekstilsammenligning av teltet Sigrid ble funnet innpakket i, med fiber gjort i denne Passaten. Størseth gikk også langt i å antyde at det er denne bilen som er blitt brukt til å frakte Sigrid etter at hun døde.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Politioverbetjent Geir Hansen i Kripos

Politioverbetjent Geir Hansen i Kripos forklarte seg mandag om undersøkelsene av en grå Passat.

Foto: Svein Olsson/NRK

– Samme type telt

Knut Endre Sjåstad, senioringeniør i Kripos, redegjorde mandag nærmere for tekstilanalysen som ble gjort av fibrene funnet i Passaten.

Han forklarte at det ble funnet tre fiber, som det er hevet over rimelig tvil at stammer fra et telt av samme type som det Sigrid ble fraktet i. Etter spørsmål fra Elden, kunne han imidlertid avkrefte at det er mulig å fastslå at det er nøyaktig det samme teltet.

– Vi sier i realiteten ikke noe om det stemmer perfekt med dette teltet, men at det kommer fra samme type. Vi reagerte på at det var et bomullstelt, og ikke et moderne telt, sier Sjåstad.

Han påpeker at det ikke har blitt gjort referanseundersøkelser for å finne ut hvor vanlig denne type telt er. Under gjennomgangen av tekniske spor gjort på funnstedet, ble det klart at teltet Sigrid ble pakket inn i, gikk ut av produksjon for 40 år siden.

Sjåstad forklarte også at det var sannsynlighetsovervekt i retning av at fibrene hadde smittet ved direkte kontakt, ikke via en tredje gjenstand.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Skader på tiltaltes bil

SENTRAL I SAKEN: Dette bildet av tiltaltes bil ble frigitt av påtalemyndigheten tirsdag. Bildet, som ifølge politiet er tatt av tiltalte, viser skader på bilen tiltalte disponerte. På frontruten er det en skade som kan være forenlig med påkjørsel.

Grønn Citroën kan ha kjørt på fotgjenger

Etter Hansen, forklarte Morten Weensvangen fra Org. Krim. i Oslo-politiet seg om undersøkelsene av en grønn Citroën. I tiltalen skriver statsadvokat Nina Prebe dette om bortføring av Sigrid:

«Han fraktet henne i sin Citroën personbil med kjennemerke XX til Nils Hansens vei 18 på Bryn, hvor hun ble plassert i en campingvogn som stod inne i en lagerbygning, og uten muligheter til å forlate denne.»

Bilen er eid av tiltalte, og en bombrikke registrert på bilen ble fanget opp i en bomstasjon ikke langt fra barnehagen på Østensjø, klokken 00.04, natt til søndag. Dette er kort tid før politiet mener Sigrid Giskegjerde Schjetne forsvant.

Sivilingeniør Erik Aanerud fra firmaet Rekon forklarte seg også om den grønne bilen av merke Citroën. Han er ekspert på analyser av trafikkulykker og har vært engasjert av politiet for å undersøke bilen knyttet til en eventuell påkjørsel av Sigrid Giskegjerde Schjetne.

– Skadene i panseret og noe opp på frontruten kan stamme fra påkjørsel av en fotgjenger, sier Aanerud i retten.

Han ville likevel ikke slå fast at skadene være fra en påkjørsel.

Mener bilen må ha kjørt oppover bakken

Ingeniøren viste bilder av andre biler som man vet har vært involvert i fotgjengerulykker. Bilder av både en annen Citroën og av en Audi lignet veldig på skadene som tiltaltes bil hadde fått.

Ingeniøren fra Rekon mener at skadene på bilen kan stemme med at bilen har kjørt på en person av samme størrelse som Sigrid i en hastighet mellom 32 og 47 km/t.

Tallene forutsetter at noe av skadene på bilen kommer fra sammenstøt med en persons hode. Hvis hverken panser eller frontrute er truffet av et hode kan hastigheten ha vært mellom 24 og 36 km/t.

Rettsmedisineren som undersøkte den døde Sigrid Giskegjerde Schjetne sa da han vitnet torsdag i forrige uke at han ikke så noen tegn til skader fra en påkjørsel, og at en påkjørsel med de hastighetene ville gitt betydelig skader.

Overlege Per Hoff Olsen var derfor igjen på plass i retten da ingeniøren fra Rekon forklarte om muligheten for en påkjørsel. Etter vitnemålet til Rekon-eksperten ble han igjen spurt av aktor om det kan ha vært en påkjørsel likevel.

– Jeg kan ikke se at denne redegjørelsen endrer på noe av det jeg sa i retten i forrige uke. Hastigheten her vil uansett være stor nok til at det fører til relativt store skader, sa Hoff understreket at de ikke fant slike skader i for eksempel beina til den døde.

I tillegg til å se på skadene bilen hadde har eksperten fra Rekon lagt til grunn bilder av den før den ble skadet og informasjon om hvor Sigrids eiendeler ble funnet.

– Dersom gjenstandene funnet ved barnehagen stammer fra påkjørsel av en fotgjenger, er det mest sannsynlig at bilen har kjørt oppover og at fotgjengeren har hatt en viss hastighet til venstre i forhold til bilen, sier Aanerud i retten.

Både aktor og forsvarer stilte flere spørsmål rundt gjenstandene. Blant annet har det vært en del usikkerhet rundt om Sigrid kan ha mistet sko og sokker bare av en påkjørsel.

Kan en som har blitt påkjørt ha mistet sko og sokker?, spurte aktor Nina Prebe
– Det å miste sko er ikke uvanlig, men det med sokker har jeg ikke undersøkt, sa ingeniøren som ikke ville slå fast det ene eller det andre i forhold til sokkene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tiltalte ved garasjen

Den tiltalte 38-åringen var fredag med på åstedsbefaring. Dette bildet er tatt ved verkstedet den tidligere medsiktede 65-åringen disponerte. Like i nærheten ble Sigrid funnet død.

Foto: Marius Arnesen / NRK

Indikasjoner på blod

Weensvangen forklarte mandag at det ikke er funnet biologisk spor man kan slå fast at er fra Sigrid i eller på bilen. Politioverbetjenten fortalte samtidig at de innledende undersøkelsene hadde gjort flere treff som var forenelige med blod i bilen. Disse funnene ble gjort i baksetet, og på gulvmatter bakerst, blant etter markering av en sporhund.

Prøver av disse funnene ble imidlertid sendt til Folkehelseinstituttet, der det ikke kunne fastslås at det faktisk var blod.

– Det Folkehelseinstituttets oppnår er det korrekte. Samtidig har jeg også sett at vår bruk av kjemikalier og væske har ødelagt for FHI, utdypet Weenswangen.

Weenswangen forklarte også at bilen framstod rengjort. Han hadde også et inntrykk av at den bakre delen av bilen var grundigere rengjort enn den fremre.

Medsiktede forklarer seg

Etter lunsj skal den tidligere medsiktede kameraten til tiltalte vitne. 65-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld, samtidig som han har sagt at han har hatt mistanke mot 38-åringen som nå står tiltalt for drap.

Fredag var aktørene i retten på befaring, først ved barnehagen, så ved låven på Bryn, før de avsluttet ved funnstedet og verkstedet i Kolbotn.

Det var på dette stedet den tiltalte 38-åringen og den tidligere medsiktede 65-åringen ble pågrepet.

Les også: Tiltalte: – Bildet av bilen kan være manipulert

Les alt om rettssaken her